Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Aktuality

ostatná aktualizácia: 18. 02. 2020


Krása zimných Polonín – výstup na Ďurkovec
- fotogaléria

Štúrov pamätník - výsledky školského kola

Vianočná burza a výchovný koncert
- fotogaléria

Dňa 19. 12. 2019 sa uskutočnilo
krajské kolo žiakov prešovských SŠ v bowlingu. Našu školu reprezentovali: V. Ivanová (IV.A) a K. Potašová (IV.D), ktoré v kategórii družstiev obsadili krásne 2. miesto.

fotogaléria


Mikuláš na našej škole... - fotogaléria


Získali sme 3. miesto vo finále súťaže stredných škôl
Nie drogám.

čítať viac...


Voľby do Stredoškolského parlamentu Prešovského samosprávneho kraja

čítať viac...


Dňa 20. 11. 2019 sme so žiakmi III.A a II.C triedy navštívili medzinárodnú výstavu
Aha, krásna matematika!, ktorá prebieha v Prešove.

čítať viac...


V dňoch 13. 11. – 15. 11. 2019 sme sa zapojili do Digitálnej školy – súťaže projektu ČSOB s názvom Digitálna inteligencia, ktorého účelom je edukovať ľudí o bezpečnosti financií v digitálnom prostredí.

čítať viac...
Ponuka prebytočného majetku - odpredaj (pdf)
Stratil si alebo poškodil čipový preukaz ISIC/EURO26? Môžeš si sám/-a objednať duplikát, ktorý ti príde na domácu adresu.

čítať viac...
Riaditeľstvo SOŠPg oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17. 06. 2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Zapojte sa...


  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Stredná odborná škola pedagogická
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.sospg.sk
E-mail: skola (at) sospg (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Zodpovedná osoba:

zodpovednaosoba (at) sospg (bodka) sk

Webadmin:
andrea.poracova (at) sospg (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu