Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Oznam


Riaditeľka Strednej odbornej školy pedagogickej v Prešove oznamuje, že v súlade s § 150 ods. 5 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje na deň 14. 12. 2018 riaditeľské voľno pre žiakov SOŠPg z prevádzkových dôvodov.


PhDr. Oľga Vavreková
riaditeľka školy
...

Aktuality

ostatná aktualizácia: 12. 12. 2018

Mikuláš na našej škole

S ISICom vyhráš vždy!
Zahraj si o 10 bluetooth a 7 bluethooth slúchadiel. Odpovedz na tri jednoduché otázky správne a si v hre.

zapoj sa...


Dňa 28. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese a prózy
Hviezdoslavov Kubín.

čítať viac...


V utorok 27. 11. 2018 sa uskutočnilo školské kolo
v speve ľudových a populárnych piesní.

čítať viac...


Dňa 26.11.2018 sa uskutočnilo okresné kolo žiakov stredných škôl v
bowlingu.

čítať viac...


V piatok 16. 11. 2018 sa konalo na Strednej odbornej škole lesníckej súťažno-zábavne podujatie pod názvom
Nie drogám! Vo finále sme obsadili konečné 3. miesto.

čítať viac...


Dňa 16.11.2018 sa na našej škole, už tradične, uskutočnila
imatrikulácia prvákov.

čítať viac...


V dňoch 13.11. 2018 a 15. 11. 2018 sa 24 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťažili v dvoch kategóriách Junior a Senior.

čítať viac...


V piatok 26. 10. 2018 sa konala krajská súťaž Moderátorov, kde nás opäť úspešne reprezentovala žiačka
L. Želonková (IV.A). Srdečne jej blahoželáme k 3. miestu a ďakujeme za vzornú reprezentáciu.

čítať viac...


Dňa 17. 10. 2018 sa niektorí žiaci našej školy zúčastnili
exkurzie v Uherskom Brode.

čítať viac...
fotogaléria

Stratil si alebo poškodil čipový preukaz ISIC/EURO26? Môžeš si sám/-a objednať duplikát, ktorý ti príde na domácu adresu.

čítať viac...

Riaditeľstvo PaSA oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17. 06. 2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Zapojte sa...


  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Stredná odborná škola pedagogická
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.sospg.sk
E-mail: skola (at) sospg (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Zodpovedná osoba:

zodpovednaosoba (at) sospg (bodka) sk

Webadmin:
andrea.poracova (at) sospg (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu