Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Aktuality

ostatná aktualizácia: 25. 06. 2019


Aktivity počas Dní aktívneho dobrovoľníctva (pdf)

Pedagóg a žiak 2019

Na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove vo štvtok 20. 06. 2019 Prešovský samosprávny kraj ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK. Ocenenou a držiteľkou plakety Sophista pro regione sa stala
Mgr. Denisa Matysová.

fotogaléria


Jazyková škola s oprávnením vykonávať štátne jazykové skúšky organizuje zápis do kurzov na školský rok 2019/2020 pre žiakov, študentov a dospelých.
Termín zápisu:
20. jún 2019 od 9.00 do 18.00 hod - zápis na anglický jazyk
21. a 24. jún od 9.00 do 18.00 hod. - zápis na francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky a japonský jazyk
Celú ponuku a bližšie informácie nájdete na
www.jspresov.sk


Zapojili sme sa do dobrovoľníckej aktivity
v rámci iniciatívy Národný týždeň charity. Ďakujeme!

čítať viac...


Dňa 13. 06. 2019 sa 14 žiačok zúčastnilo exkurzie v Múzeu špeciálneho školstva v Levoči.

čítať viac...


Informácie pre novoprijatých žiakov

Dňa 10. 06. 2019 sa uskutočnila prezentácia o Rusku a jeho kultúre v Ruskom centre PU. Zúčastnili sa jej žiačky 1.D triedy

čítať viac...


Súťaž v písaní na počítači
Dňa 13. mája 2019 sa uskutočnilo školské kolo v písaní na PC desiatimi a naslepo, na rýchlosť a presnosť.

čítať viac...


Rozlúčka so 4. ročníkom

Výchovný koncert s Petrom Bažíkom


Na našej škole sa separujú plasty, zbierajú viečka, ale čo s bio odpadom? Tento problém je minulosťou...

čítať viac...
fotogaléria


Stratil si alebo poškodil čipový preukaz ISIC/EURO26? Môžeš si sám/-a objednať duplikát, ktorý ti príde na domácu adresu.

čítať viac...

Riaditeľstvo SOŠPg oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17. 06. 2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Zapojte sa...


  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Stredná odborná škola pedagogická
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.sospg.sk
E-mail: skola (at) sospg (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Zodpovedná osoba:

zodpovednaosoba (at) sospg (bodka) sk

Webadmin:
andrea.poracova (at) sospg (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu