Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Oznam - aktualizované 26. 03. 2020


Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. Rovnako tak určil nové termíny... (čítať viac...)
Žiadame preto všetkých o zodpovedné správanie - dodržiavajte hygienu, vyhýbajte sa oblastiam s väčšou koncentráciou ľudí a rešpektujte vydané pokyny v súvislosti s opatreniami proti šíreniu tejto nákazy. Všetci žiaci a zamestnanci školy zostávajú doma. Vyučovanie bude naďalej prebiehať
dištančnou formou podľa platného rozvrhu. Žiaci sú povinní sledovať v čase vyučovania elektronickú triednu knihu, priebežne sa pripravovať a spracovávať zaslané zadania podľa pokynov vyučujúcich. Na základe toho budú žiaci priebežne hodnotení vyučujúcimi daných predmetov. Prajme si navzájom veľa zdravia.


Sledujte stránku
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR - https://www.minedu.sk/
stránku Ministerstva zdravotníctva SR najmä časť venovanú COVID 19 - https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19
resp. stránku vlády SR - https://www.korona.gov.sk/


PhDr. Oľga Vavreková
riaditeľka školy
...

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Aktuality

ostatná aktualizácia: 25. 03. 2020


V mene pána predsedu PSK by sme chceli požiadať učiteľov, ako aj žiakov starších ako 18 rokov, aby v miere primeranom pomerom, za dodržania všetkých bezpečnostných a zdravotných opatrení pomáhali ľuďom okolo seba, napríklad nákupom pre iných, prevzatím pošty a ďalšími službami, ktorými je možné uľahčiť život najmä našim seniorom (možnosť aktívneho dobrovoľníctva).


Krása zimných Polonín – výstup na Ďurkovec - fotogaléria

Štúrov pamätník - výsledky školského kola

Vianočná burza a výchovný koncert
- fotogaléria
Ponuka prebytočného majetku - odpredaj (pdf)
Stratil si alebo poškodil čipový preukaz ISIC/EURO26? Môžeš si sám/-a objednať duplikát, ktorý ti príde na domácu adresu.

čítať viac...
Riaditeľstvo SOŠPg oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17. 06. 2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Zapojte sa...


  • Mladí ľudia vo veku 14 až 24 rokov, ktorí sa chcú dozvedieť o sebe viac a naplno rozvinúť svoj potenciál, majú možnosť sa zapojiť do Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu. Viac informácií o programe nájdete na stránke Národnej kancelárie www.dofe.sk


Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium:


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


  • odbor sociálno-výchovný pracovník má priamu nadväznosť v identickom odbore a možnosť nadviazania na rôzne aprobácie humanitného zamerania


Kontakt


Adresa: Stredná odborná škola pedagogická
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón: +421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.sospg.sk
E-mail: skola (at) sospg (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Zodpovedná osoba:

zodpovednaosoba (at) sospg (bodka) sk

Webadmin:
andrea.poracova (at) sospg (bodka) sk

Počet prístupov na stránku:

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Aktuality | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Program ALF | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu