Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Aktuality

ostatná aktualizácia: 22. 11. 2021


Milí učitelia, rodičia, milí naši spolužiaci,
popri plnení všetkých povinností sme sa v rámci programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - EPAS rozhodli prijať výzvu OZ Svetielko s názvom
"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Ako sa zapojiť? (pdf)

zistiť viac...Pavol Országh Hviezdoslav - elegán s mašľou. Je takmer nemožné nepoznať jeho tvorbu. Sonety, Krvavé sonety, Prechádzky jarom, Hájnikova žena či Ežo a Gábor Vlkolinský..., tak tieto diela asi najčastejšie inšpirovali našich žiakov pri tvorbe záložiek.

čítať viac...


Aj v našej škole sa uskutočnila zbierka Biela pastelka. Radi sme aj našou troškou prispeli k pomoci nevidiacim a slabozrakým. Ďakujeme dievčatám zo ŽŠR.

čítať viac...


V utorok 09. 11. 2021 a vo štvrtok 11. 11. 2021 sa 17 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej
informatickej súťaže iBobor.

čítať viac...


Dňa 14. 10. 2021 sa žiačky IV.D triedy skupiny ruského jazyka zúčastnili kultúrno-spoločenského podujatia a stretnutia s predstaviteľmi Ruského veľvyslanectva na Slovensku.

čítať viac...


Turistický klub - Smrekovica

fotografia


Prešovský samosprávny kraj v júni 2021 vyzval žiakov stredných škôl, aby nominovali svojich
naj online učiteľov. Zámerom ocenenia bolo vyzdvihnúť prácu učiteľov stredných škôl v kraji počas dištančnej výučby, na ktorú prešli školy počas pandémie koronavírusu. Za našu školu boli nominovaní Mgr. Z. Dlugošová, Mgr. Z. Kolpáková, Mgr. M. Košík a Mgr. M. Uličná. Blahoželáme!

čítať viac...COVID- 19 opatreniaRiaditeľstvo SOŠPg v Prešove oznamuje, že v školskom roku 2021/2022 neotvára prvý ročník pomaturitného štúdia (ani odbor 7518 Q špeciálna pedagogika, ani odbor 7691 N majster odbornej výchovy).

Stratil si alebo poškodil čipový preukaz ISIC/EURO26? Môžeš si sám/-a objednať duplikát, ktorý ti príde na domácu adresu.

čítať viac...

Riaditeľstvo SOŠPg oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.
Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17. 06. 2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Virtuálny zbor 2021


Zaspievali sme si z pohodlia domova a spolu sme vytvorili niečo výnimočné...

Viac info na www.zborgaudeamus.sk


Projekt ŽŠR


Žiacka školská rada sa zapojila do grantového programu RMPK
projektom s názvom To sme my, ktorý bol podporený z finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja a administrovala ho Rada mládeže Prešovského kraja.

čítať viac...EPAS - Ambasádorská škola európskeho parlamentu


Predstavujeme Vám program EPAS – Európska škola európskeho parlamentu, do ktorého sa naša škola zapojila v septembri tohto školského roka. Prostredníctvom programu sa budeme usilovať pre školu získať plaketu Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu, certifikáty senior aambasádorov a ambasádoriek EP.

Cieľom programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Čítať viac...


V rámci celého Slovenska sme sa umiestnili na 3. mieste a získali sme plaketu Ambasádorskej školy. Čítať viac...


Milí učitelia, rodičia, milí naši spolužiaci,
popri plnení všetkých povinností sme sa v rámci programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - EPAS rozhodli prijať výzvu OZ Svetielko s názvom
"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Ako sa zapojiť? (pdf)


ostatná aktualizácia: 22. 11. 2021

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)Milí študenti,filozofia programu je aj našou filozofiou.


Chceme motivovať Vás, našich žiakov, na sebe komplexne pracovať. Sprostredkovaním overeného vzdelávacieho programu chceme rozvíjať Vaše praktické zručnosti, podnecovať spoločenskú zodpovednosť a zvýšiť tak šancu uspieť v živote.

Veríme, že Vám zapojenie do tohto programu vytvorí priestor na rozvoj Vašej osobnosti a jedinečnosti, že Vám prinesie radosť, zvýši Vaše sebavedomie, a hlavne prinesie veľa skúseností do Vašej ďalšej pedagogickej praxe.

čítať viac (pdf)


V piatok 15. 10. 2021 si naše prvé úspešné absolventky
bronzovej úrovne programu DofE slávnostne prevzali certifikáty a odznaky z rúk zástupcov Národnej kancelárie DofE a predsedu PSK pána Majerského.

čítať viac...

ostatná aktualizácia: 22. 10. 2021

Odkazy na linky pomoci


Linka detskej dôvery
Linka detskej dôvery


Linka dôvery Nezábudka
Linka dôvery Nezábudka

Internetové linky dôvery
IPčko.sk

STALOSATO.SK

nenormálne.sk

Linka detskej istoty
Linka detskej istoty

Online poradňa pomoci obetiam trestným činom
Prevencia kriminality

Poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením
Dobrá LinkaSme ideálnym začiatkom...... pre vysokoškolské štúdium

  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


Kontakt


Adresa:
Stredná odborná škola pedagogická
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón:
+421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.sospg.sk

E-mail:
skola (at) sospg (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Zodpovedná osoba:

zodpovednaosoba (at) sospg (bodka) sk

Výchovný poradca:
vychovny.poradca (at) sospg (bodka) sk


Webadmin:

admin (at) sospg (bodka) sk

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu