Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:Zamestnancom, rodičom, priateľom a žiakom školy prajeme
leto plné zaslúženého oddychu a zážitkov, úsmev na perách, pohodu v duši!

Tešíme sa na Vás v školskom roku 2021/2022!

Oznam


Riaditeľstvo SOŠPg v Prešove oznamuje, že v školskom roku 2021/2022
neotvára prvý ročník pomaturitného štúdia (ani odbor 7518 Q špeciálna pedagogika, ani odbor 7691 N majster odbornej výchovy).

ostatná aktualizácia 01. 06. 2021

Aktuality

ostatná aktualizácia: 01. 07. 2021


Informácie pre novoprijatých žiakov (pdf)
Informácie pre preukaz ISIC/EURO<26 (pdf)

Žiačka K. Pribišová (IV.A) zaujala porotu technicky vyspelou výtvarnou prácou a získala tak 3. miesto.

čítať viac...


Žiačka
N. Klembarová (II.B) získala 1. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži.

čítať viac...Dňa 23. 06. 2021 sa
v priestoroch Prešovského samosprávneho kraja uskutočnilo odovzdávanie cien žiakom zo ZŠ a SŠ, ktorí sa zapojili do literárnej súťaže Daj fotke príbeh. V rámci kultúrneho programu vystúpili naše žiačky.

čítať viac...Dobrodružná expedícia programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu - fotogaléria


V pondelok 24. 05. 2021 sme blahoželali žiačke
B. Alžovej (II.D), ktorá vďaka vašim hlasom získala prvé miesto v školskej súťaži Logo školy. Hlasovania sa zúčastnilo 387 respondentov. Blahoželáme!


V rámci riešenia projektu
Hudobná výchova moderne a zábavne, výzvy Záleží nám na tvojom rozvoji, financovaného Teacher Development Program Slovakia, n. f., v skratke TDPS, n. f., , trvajúceho od júna 2020 do mája 2021, bolo pre komunitu učiteľov Strednej odbornej školy pedagogickej v Prešove, vytvorených 32 infografík a 20 pracovných listov spracovaných podľa tém z učebného obsahu vyučovacieho predmetu Hudobná výchova s metodikou.

čítať viac...
písali o tom - www.dobraskola.sk


Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili
do krajskej súťaže Moje (ne) istoty, ktorá sa konala pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského. Prvé miesto v súťaži získala žiačka našej školy K. Pribišová (IV. A). Srdečne blahoželáme!

čítať viac...

COVID- 19 opatrenia

Stratil si alebo poškodil čipový preukaz ISIC/EURO26? Môžeš si sám/-a objednať duplikát, ktorý ti príde na domácu adresu.

čítať viac...

Riaditeľstvo SOŠPg oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.
Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17. 06. 2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Virtuálny zbor 2021


Zaspievali sme si z pohodlia domova a spolu sme vytvorili niečo výnimočné...

Viac info na www.zborgaudeamus.sk


EPAS - Ambasádorská škola európskeho parlamentu


Predstavujeme Vám program EPAS – Európska škola európskeho parlamentu, do ktorého sa naša škola zapojila v septembri tohto školského roka. Prostredníctvom programu sa budeme usilovať pre školu získať plaketu Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu, certifikáty senior aambasádorov a ambasádoriek EP.
Cieľom programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Čítať viac...

ostatná aktualizácia: 04. 02. 2021

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)
Milí študenti,

filozofia programu je aj našou filozofiou.

Chceme motivovať Vás, našich žiakov, na sebe komplexne pracovať. Sprostredkovaním overeného vzdelávacieho programu chceme rozvíjať Vaše praktické zručnosti, podnecovať spoločenskú zodpovednosť a zvýšiť tak šancu uspieť v živote.
Veríme, že Vám zapojenie do tohto programu vytvorí priestor na rozvoj Vašej osobnosti a jedinečnosti, že Vám prinesie radosť, zvýši Vaše sebavedomie, a hlavne prinesie veľa skúseností do Vašej ďalšej pedagogickej praxe.

čítať viac (pdf)ostatná aktualizácia: 18. 09. 2020

Projekt ŽŠR


Žiacka školská rada sa zapojila do grantového programu RMPK
projektom s názvom To sme my, ktorý bol podporený z finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja a administrovala ho Rada mládeže Prešovského kraja.

čítať viac...Sme ideálnym začiatkom...

... pre vysokoškolské štúdium

  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


Kontakt


Adresa:
Stredná odborná škola pedagogická
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón:
+421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186
Fax: +421 51 77 11 293

Web: www.sospg.sk

E-mail:
skola (at) sospg (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Zodpovedná osoba:

zodpovednaosoba (at) sospg (bodka) sk

Výchovný poradca:
vychovny.poradca (at) sospg (bodka) sk


Webadmin:

admin (at) sospg (bodka) sk

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu