Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Divadielko Abodka

Kto sme?


Členovia divadelného súboru Abodka navštevujú hodiny tvorivej dramatiky (vyučovací predmet na SOŠPg) pod vedením Mgr. Oľgy Mackovej, Mgr. Miroslavy Čapistrákovej, Mgr. Lucie Turčokovej a Mgr. Juraja Mandela.

Pripravujú rôzne vystúpenia pre širokú verejnosť: bábkové divadlá, hrané divadlá, literárno-dramatické pásma, folklórne programy...

Najväčším potešením je priamy kontakt s publikom, no hlavne s deťmi materských škôl či školských klubov. Ich úsmev je najkrajšie poďakovanie...

A to sme my...

Naše úspechy... • Niečo sa chystá...

Divadlo Abodka na hodinách tvorivej dramatiky pripravuje pod vedením pedagógov Mgr. L. Turčokovej a Mgr. J. Mandela aj v tomto školskom roku predstavenia pre najmenších. K príprave patrí vytvorenie vlastných scenárov, kulís, kostýmov a bábok. Žiaci si vyskúšajú všetky úlohy, ktoré divadlo ponúka – herectvo, dramaturgia, réžia a iné. Divadelné predstavenia predstavíme v materských školách, na ktorých naši žiaci realizujú praktické cvičenia a pre širokú verejnosť ich zverejníme na našom školskom YouTube kanáli.

fotogaléria • Svet okolo nás

Dňa 17. 05. 2018 bol slávnostne otvorený XXI. ročník súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou - Svet okolo nás. Na Okresnom úrade v Prešove sa konala vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie cien, na ktorom vystúpil DS Abodka so svojim programom. Výstavu organizuje Okresný úrad Prešov - odbor školstva, Spojená škola Sabadoša internátna Prešov a Pedagogická a sociálna akadémia Prešov s finančnou podporou Ministerstva školstva SR.

fotogaléria • Mikulášske vystúpenie v budove PSK v Prešove

Naši žiaci sa 08. 12. 2016 zúčastnili Mikuláša na Prešovskom samosprávnom kraji. Divadielko Abodka prispelo svojim mikulášskym programom a dievčatá zo IV.A, B a D predmetu zborový spev zabávali deti svojim spevom.

fotogaléria • Svet okolo nás

Vo štvrtok 19. 05. 2016 bol slávnostne otvorený XIX. ročník súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou - Svet okolo nás. Na Okresnom úrade v Prešove sa konala vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie cien, na ktorom vystúpil DS Abodka so svojim programom. Výstavu organizuje Okresný úrad Prešov - odbor školstva, Spojená škola Sabadoša internátna Prešov a Pedagogická a sociálna akadémia Prešov s finančnou podporou Ministerstva školstva SR.

fotogaléria • Mikulášske vystúpenia 2015

Tak ako každý rok aj v tomto roku členky DS Abodka a dievčenský spevácky zbor Gaudeamus pripravili pre deti MŠ mikulášske prekvapenie. S programom "Maliarik Mrázik" vystúpili dňa 04. 12. 2015 v budove Prešovského samosprávneho kraja v Prešove, v MŠ Zemplínska a v kine Scala pre Centrum voľného času v Prešove. V pondelok 07. 12. 2015 zavítali do SMŠ Mamajáčik v Prešove.

fotogaléria • Svet okolo nás

Dňa 22. 09. 2015 bol slávnostne otvorený XVIII. ročník súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou - Svet okolo nás. Na Okresnom úrade v Prešove sa konala vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie cien, na ktorom vystúpil DS Abodka a dievčenský spevácky zbor Gaudeamus. Výstavu každoročne organizuje Okresný úrad Prešov - odbor školstva, Spojená škola Sabadoša internátna Prešov, Pedagogická a sociálna akadémia Prešov s finančnou podporou Ministerstva školstva SR.

fotogaléria • Mikulášske vystúpenia 2014

Členky DS Abodka aj tento rok pripravili pre deti MŠ prekvapenie. Mikulášskym darčekom bolo vystúpenie pod názvom "Decembrík" v réžii Mgr. O. Mackovej. V stredu 03.12.2014 vystúpil pre CVČ v kine Scala v Prešove. Dňa 05.12.2014 navštívil Mikuláš deti v prešovských materských školách.

fotogaléria • Svet okolo nás

Dňa 15.10.2014 bol slávnostne otvorený XVII. ročník súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou - Svet okolo nás. Na Okresnom úrade v Prešove sa konala vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie cien, na ktorom vystúpil DS Abodka s programom "Októbrik" v réžii Mgr. O. Mackovej. Výstavu organizuje Okresný úrad Prešov - odbor školstva, Spojená škola Sabadoša internátna Prešov, Pedagogická a sociálna akadémia Prešov s finančnou podporou Ministerstva školstva SR.

fotogaléria • Vianočný koncert PaSA 2013

Tak ako každý rok aj v tomto roku posledný deň pred zimnými prázdninami patril predvianočnej nálade a tradičnému Vianočnému koncertu PaSA. Členky DS Abodka pod vedením Mgr. O. Mackovej, žiaci našej školy pod vedením Mgr. L. Turčokovej, členky DZ Gaudeamus pod vedním Mgr. D. Matysovej a členky zoskupenia Lingua et Musica pod vedením Mgr. K. Bystřickej si pre nás pripravili milý program pod názvom "Polepetené Vianoce".

fotogaléria • Mikulášske vystúpenia 2013

Členky DS Abodka aj tento rok pripravili pre deti MŠ prekvapenie. Mikulášskym darčekom bolo vystúpenie pod názvom "Polepetko" v réžii Mgr. O. Mackovej. Dňa 04.12.2013 sa predstavili v Centre voľného času v Prešove. Vo štvrtok 05.12.2013 zavítali do Barličky v Prešove - Domov sociálnych služieb pre telesne postihnuté deti. V piatok 06.12.2013 navštívil Mikuláš deti MŠ na Zemplínskej ulici a SMŠ Mamajáčik v Prešove.

fotogaléria
Barlička - plagát


 • Svet okolo nás

Dňa 17.10.2013 bol slávnostne otvorený XVI. ročník súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou - Svet okolo nás. Na Okresnom úrade v Prešove sa konala vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie cien, na ktorom vystúpil DS Abodka s programom pod názvom "Polepetko" v réžii Mgr. O. Mackovej. Výstavu organizoval Okresný úrad Prešov - odbor školstva, Spojená škola Sabadoša internátna Prešov, Pedagogická a sociálna akadémia Prešov s finančnou podporou Ministerstva školstva SR.

fotogaléria • Vianočný koncert PaSA 2012


Posledný deň pred zimnými prázdninami sa na našej škole konal vianočný koncert. Členovia
DS Abodka pod vedením Mgr. O. Mackovej, členky dievčenského speváckeho zboru Gaudeamus pod vedením Mgr. D. Matysovej a žiaci našej školy pod vedením Mgr. L. Bavolárovej si pre nás pripravili milý program.

fotogaléria • Vianočné vystúpenie pre Barličku

Dňa 12.12.2012 členky DS Abodka a dievčatá speváckeho zboru Gaudeamus navštívili Barličku - Domov sociálnych služieb pre telesne postihnuté deti. Vystúpenie pod názvom "Pinocchiova cena" bolo krásnym a milým vianočným darčekom.
scenár a réžia - Mgr. O. Macková

fotogaléria • Mikulášske vystúpenia 2012

Členky DS Abodka aj tento rok pripravili pre deti MŠ prekvapenie. Mikulášskym darčekom bolo vystúpenie pod názvom "Pinocchiova cena" v réžii Mgr. O. Mackovej. Dňa 06.12.2012 navštívil Mikuláš deti MŠ na Zemplínskej ulici a SMŠ Mamajáčik v Prešove. Vo štvrtok 07.12.2012 v popoludňajších hodinách sa predstavili v Centre voľného času v Prešove.

fotogaléria • Svet okolo nás 2012

Ministerstvo školstva SR, Krajský školský úrad v Prešove, Mestský úrad v Prešove, MŠ Zemplínska v Prešove a PaSA v Prešove organizovali XV. ročník prehliadky výtvarnej tvorby detí materských škôl s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou Svet okolo nás. Na Mestskom úrade v Prešove sa dňa 18.10.2012 konala vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie cien, na ktorom vystúpil divadelný súbor Abodka s programom pod názvom "Pinocchiova cena" v réžii Mgr. O. Mackovej.

fotogaléria • Vystúpenie pre Domov sociálnych služieb v Prešove

Dňa 26.04.2012 sme potešili obyvateľov Domova sociálnych služieb v Prešove svojimi hudobnými darčekmi a dobrou náladou.

fotogaléria • Deň učiteľov 2012 - vystúpenie pre KŠÚ v Prešove

Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 28.03.2012 na Krajskom školskom úrade v Prešove slávnostne odovzdávali ocenenia pedagógom. Naše dievčatá vystúpili s hudobno-dramatickým pásmom pod vedením Mgr. O. Mackovej.

fotogaléria • Vianočný koncert PaSA 2011


Posledný deň pred zimnými prázdninami sa na našej škole konal vianočný koncert. Členovia
DS Abodka pod vedením Mgr. O. Mackovej, členky dievčenského speváckeho zboru Gaudeamus pod vedením PaedDr. J. Mackovej, členky Lingua et Musica pod vedením Mgr. K. Bystřickej a žiaci našej školy si pre nás pripravili milý program. Na programe sa hudobne spolupodieľal Mgr. I. Tomáš.
scenár a réžia - Mgr. O. Macková

fotogaléria • Vianočné vystúpenie v detskom domove

Študenti našej školy neporušili ani tento rok svoju tradíciu - potešiť našich milých a blízkych svojimi hudobnými darčekmi a dobrou náladou. DS Abodka pod vedením Mgr. O. Mackovej a Lingua et Musica pod vedením Mgr. K. Bystřickej so svojím vystúpením zavítali medzi deti Detského domova na ul. Požiarnickej v Prešove.

fotogaléria • Vianočné vystúpenie pre Barličku

Dňa 13.12.2011 členky DS Abodka a dievčatá speváckeho zboru Gaudeamus navštívili Barličku - Domov sociálnych služieb pre telesne postihnuté deti. Vystúpenie pod názvom Čertovský tanec bolo krásnym a milým vianočným darčekom.
scenár a réžia - Mgr. O. Macková

fotogaléria • Mikulášske vystúpenia 2011

Členky DS Abodka v spolupráci s dievčenským speváckym zborom Gaudeamus si aj tento rok pripravili pre deti MŠ prekvapenie. Mikulášskym darčekom bolo vystúpenie pod názvom Čertovský tanec v réžii Mgr. O. Mackovej. Dňa 05.12.2011 navštívil Mikuláš deti MŠ na Sabinovskej ulici, dňa 06.12.2011 na Zemplínskej ulici a SMŠ Mamajáčik v Prešove. V stredu 07.12.2011 v popoludňajších hodinách sa predstavili v Centre voľného času v Prešove.

fotogaléria • Svet okolo nás

Ministerstvo školstva SR, Krajský školský úrad v Prešove, MŠ Jurkovičova v Prešove a PaSA v Prešove organizovali XIV. ročník prehliadky výtvarnej tvorby detí materských škôl s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou Svet okolo nás. Na Mestskom úrade v Prešove sa dňa 21.10.2011 konala vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie cien, na ktorom vystúpil divadelný súbor Abodka v spolupráci s dievčenským speváckym zborom Gaudeamus - réžia Mgr. O. Macková.

fotogaléria • Medzinárodný deň detí v Prešove

Pri príležitosti medzinárodného dňa detí Mesto Prešov, ABC centrum voľného času a Park kultúry a oddychu v Prešove pripravili pre deti "Popoludnie plné hier a zábavy". Dievčatá, ktoré sú členkami zboru Gaudeamus a DS Abodka, vystúpili s programom "Hráme sa, hráme..." a zároveň pomáhali deťom pri rôznych zábavných hrách a súťažiach.

fotogaléria • Vianočný koncert PaSA 2010

Dňa 22.12.2010 sa uskutočnil Vianočný koncert PaSA 2010 pod názvom Rozprávkové Vianoce, na ktorom sa spolupodieľal divadelný súbor Abodka.

fotogaléria • Vianočné vystúpenie pre Barličku - Domov sociálnych služieb pre telesne postihnuté deti

Dňa 17.12.2010 divadelný súbor Abodka v spolupráci so speváckym zborom Gaudeamus potešili deti v Barličke vianočným predstavením, ktoré bolo milým prekvapením pod vianočný stromček.

fotogaléria • Vianočné vystúpenie v Detskom domove v Prešove

Dňa 13.12.2010 divadelný súbor Abodka v spolupráci s hudobno-literárnym zoskupením Lingua et Musica potešili deti v Detskom domove v Prešove vianočným predstavením, ktoré bolo milým prekvapením pod vianočný stromček.

fotogaléria • Svet okolo nás

Dňa 20.10.2010 bol slávnostne otvorený XIII. ročník prehliadky výtvarnej tvorby detí materských škôl - Svet okolo nás. PaSA s Krajským školským úradom v Prešove, Mestským úradom v Prešove, MŠ Jurkovičova v Prešove a za finančnej podpory Ministerstva školstva SR sa spolupodieľala na organizácii. DS Abodka vystúpil na slávnostnom odovzdávaní cien.

fotogaléria • Oslavy Dňa Európy

Pri príležitosti Dňa Európy a 60. výročia Schumanovej deklarácie sa dňa 06.05.2010 konali oslavy na Hlavnej ulici v Prešove. V kultúrnom programe sa predstavilo aj Divadielko Abodka s vystúpením pod názvom O chalúpke z cukru - réžia Mgr. O. Macková.

fotogaléria

čítať viac...


 • Vianočné vystúpenie na pešej zóne v Prešove

Dňa 17.12.2009 vystúpili divadelný súbor Abodka, hudobno-literárne zoskupenie Lingua et Musica a spevácky zbor Gaudeamus na pódiu pred Konkatedrálou sv. Mikuláša v Prešove s programom Vianoce všetkým.


 • Vianočné vystúpenia

Dňa 08.12.2009 v Barličke - Domov sociálnych služieb pre telesne postihnuté deti a dňa 10.12.2009 v Detskom domove Prešov divadelný súbor Abodka v spolupráci s Lingua et Musica vystúpili s predstavením Darček, ktoré bolo milým prekvapením pod vianočný stromček.

Barlička - fotogaléria
Detský domov - fotogaléria • Krajské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry

Divadelný súbor Abodka a spevácky zbor Gaudeamus spríjemňovali počas prestávky chvíle súťažiacim Krajského kola Olympiády slovenského jazyka a literatúry, ktorá sa uskutočnila dňa 03.12.2009 na pôde PaSA.

fotogaléria • Mikulášsky darček pre deti MŠ v PKO

Dňa 02.12.2009 v PKO v Prešove divadelný súbor Abodka a spevácky zbor Gaudeamus pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Mikuláša potešili svojím vystúpením s názvom Darček deti materských škôl.

fotogaléria • Svet okolo nás

Dňa 16.10.2009 bol slávnostne otvorený XII. ročník prehliadky výtvarnej tvorby detí materských škôl - Svet okolo nás. PaSA s Krajským školským úradom v Prešove, Mestským úradom v Prešove, Materskou školou - Jurkovičova a za finančnej podpory Ministerstva školstva SR sa spolupodieľala na organizácii. DS Abodka vystúpil na slávnostnom odovzdávaní cien s predstavením "Darčeková cena."
réžia - Mgr. O. Macková

fotogaléria • Hodiny tvorivej dramatiky v 3. ročníku

fotogaléria • Vianočný koncert PaSA 2008

Dňa 18.12.2008 sa uskutočnil Vianočný koncert PaSA 2008, na ktorom sa spolupodieľal divadelný súbor Abodka.
réžia -
Mgr. Oľga Macková
scénografia -
Mgr. Elena Novotná

fotogaléria • Vianočné vystúpenie pre bývalých zamestnancov školy

Divadelný súbor Abodka sa spolupodieľal na Vianočnom vystúpení pre bývalých zamestnancov a dôchodcov, ktoré sa konalo dňa 15.12.2008.

fotogaléria


 • Náš snehuliak

Divadelný súbor Abodka vystúpil s predstavením "Náš snehuliak" pred súťažiacimi Krajského kola Olympiády slovenského jazyka a literatúry, ktorá sa uskutočnila dňa 04.12.2008 na pôde PaSA.

fotogaléria • Svet okolo nás

Dňa 09.10.2008 bol slávnostne otvorený XI. ročník prehliadky výtvarnej tvorby detí materských škôl - Svet okolo nás. PaSA s Krajským školským úradom v Prešove, Mestským úradom v Prešove, Materskou školou - Jurkovičova a za finančnej podpory Ministerstva školstva SR sa spolupodieľala na organizácii. DS Abodka vystúpil na slávnostnom odovzdávaní cien s predstavením "Náš snehuliak."
réžia - Mgr. Oľga Macková

scénografia - Mgr. Elena Novotná

fotogaléria • Hodiny tvorivej dramatiky

Ako vznikalo predstavenie "Náš snehuliak"

fotogaléria • Písali o nás v Prešovskom Korzári...

Dňa 10.05.2008 v Prešovskom Korzári vyšiel článok "Všetci sme iní, a preto sme výnimoční." • Ako chutí soľ

Dňa 18.04.2008 Divadelný súbor Abodka vystúpil s predstavením "Ako chutí soľ " pred rodičmi žiakov PaSA.


 • Interaktívny súťažný projekt "Keby sme boli všetci rovnakí, neboli by sme výnimoční"

Interaktívny súťažný projekt pre stredné školy Prešovského kraja "Keby sme boli všetci rovnakí, neboli by sme výnimoční" vyhlásila Nadácia otvorenej spoločnosti s cieľom napomôcť procesu odstraňovania spoločenských stereotypov a predsudkov. Súťaž bola vyhlásená v dvoch kategóriách:
1. Multikultúrny rodokmeň školy
2. Láska medzi kultúrami
Náš
DS Abodka sa zapojil do tejto súťaže, konkrétne v kategórii "Láska medzi kultúrami," kde témou predstavenia mohli byť konflikty medzi vrstovníkmi, problém na verejnosti, bariéry okolo nás a v nás. Dňa 17.04.2008 za svoju hudobno-dramatickú prezentáciu "Náš snehuliak" DS Abodka získal diplom za 2. miesto na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Divadle Alexandra Duchnoviča v Prešove.
réžia - Mgr. Oľga Macková
scénografia -
Mgr. Elena Novotná

fotogaléria • Dni s Tháliou v Prešove

V dňoch 31.03. - 01.04.2008 sa konala regionálna prehliadka amatérskych divadelných súborov Dni s Tháliou. DS Abodka tu získal za predstavenie "Ako chutí soľ " diplom za autorský prístup a pôsobivú scénografiu.

fotogaléria

bulletin • Vianočný koncert PaSA

Abodka sa spolupodieľala na programe Vianočného koncertu PaSA, ktorý sa uskutočnil dňa 20.12.2007.

fotogaléria


 • Svet okolo nás

Dňa 21.11.2007 bol slávnostne otvorený jubilejný X. ročník prehliadky výtvarnej tvorby detí materských škôl - Svet okolo nás, na ktorom divadelný súbor Abodka vystúpil s predstavením "Ako chutí soľ " . Táto prehliadka sa konala pod záštitou Ministerstva školstva za organizačnej spolupráce Krajského školského úradu a Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove.

fotogaléria

bulletin


 • Ako chutí soľ

Divadelný súbor Abodka vystúpil prvýkrát s novým predstavením "Ako chutí soľ " pred súťažiacimi Krajského kola Olympiády slovenského jazyka a literatúry, ktorá sa uskutočnila dňa 26.10.2007 na pôde PaSA.
réžia -
Mgr. Oľga Macková
scénografia -
Mgr. Elena Novotná

fotogaléria

bulletin • Svet okolo nás - Človek a príroda

Pod záštitou Krajského školského úradu v Prešove, Pedagogickej a sociálnej akadémie v Prešove, s finančnou podporou Ministerstva školstva Slovenskej republiky sa konal v dňoch od 24.11.2006 do 15.12.2006 IX. ročník prehliadky výtvarnej tvorby detí materských škôl Svet okolo nás - Človek a príroda. Na slávnostnom otvorení vystúpil DS Abodka.

fotogaléria • Ako sa budí Snehulienka

Pedagogická a sociálna akadémia v Prešove pripravila dňa 24.10.2006 divadelné predstavenie s názvom Ako sa budí Snehulienka pre deti prvého stupňa ZŠ. V sále Parku kultúry a oddychu sa deťom predstavil divadelný súbor Abodka a zbor Gaudeamus. Predstavenie sprevádzalo deti svetom rozprávok a aj svetom hudby. Tie potom odchádzali obohatené nielen o estetický zážitok, ale aj o nové poznatky. Akciu sa podarilo zorganizovať aj vďaka Komunitnej nadácii, ktorá sa na projekte finančne spolupodieľa. Súbor pracuje pod odborným vedením Mgr. Oľgy Mackovej.
Divadelný súbor Abodka mal s predstavením úspech aj minulý školský rok, ke
ď reprezentoval školu aj mesto Prešov na divadelných súťažiach. V kategórii Dospelí deťom sa zúčastnil na regionálnom, krajskom a postúpil aj do celoslovenského kola. Získal diplom za kolektívny herecký výkon a za inscenačné stvárnenie.
Aj zbor Gaudeamus mal úspech na krajskej sú
ťažnej prehliadke mládežníckych speváckych zborov s nomináciou do celoslovenského kola súťaže, ktoré ich čaká v novembri 2006. Na súťaž ich pripravuje PaedDr. Melánia Dobrovičová a Mgr. Denisa Matysová.

uverejnené: Prešovský Večerník 30.10.2006

bulletin

fotogaléria


 • Celoštátna súťažná prehliadka "Divadlo a deti" v Rimavskej Sobote

V dňoch 08.06. - 09.06.2006 sa uskutočnila celoštátna súťažná prehliadka "Divadlo a deti" v Rimavskej Sobote. DS Abodka získal diplom za účasť.

fotogaléria

Podporila nás Komunitná nadácia • V dňoch 25.04. - 26.04.2006 sa uskutočnilo krajské kolo súťažnej prehliadky "Scénická žatva" v Levoči. Tu opäť Abodka získala diplom za predstavenie Ako sa budí Snehulienka, tentokrát za inscenačné stvárnenie vo svojej kategórii a postup do celoštátneho kola.

fotogaléria


 • Prvým úspechom je Diplom za kolektívny herecký výkon, ktorý získali dňa 31. marca 2006 na súťažnej regionálnej prehliadke amatérskych divadelných súborov s predstavením Ako sa budí Snehulienka. Súťaž prebiehala v priestoroch Malej scény Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Zároveň získali aj postup do krajského kola.

réžia - Mgr. Oľga Macková
scénografia -
Mgr. Elena Novotná

fotogaléria

bulletin

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu