Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2016/2017

Úspechy žiakov


Úspechy našich žiakov v školskom roku 2016/2017 na rôznych súťažiach a prehliadkach:


Jún 2017


Energetický deň
- súťaž výtvarných prác na tému Zelená planéta
Výsledky súťaže:

1. miesto: 2.A1 - Koláž, 2.A2 - Žiarovka - objekt
2. miesto: 3.A - Vtáci v maskách - tempera
3. miesto: 3.C - Strom – ruky - klovatina
4. miesto: 2.B - Zemeguľa - objekt

5. miesto: 2.C - Apokalypsa – obojstranný kruh


Súťaž SABI - Recykluj a vyhraj
Do 14. ročníka súťaže Recykluj a vyhraj s MILK-AGROM 2016/2017 sa zapojilo celkovo 342 škôl, ktoré spoločne vyzbierali 12 900 kg tetrapakov a hliníkových viečok SABI. Jednou z týchto škôl bola aj naša škola, ktorá sa umiestnila v konkurencii základných a stredných škôl Prešovského a Košického samosprávneho kraja na 19. mieste. Spolu sme zozbierali 10 350 g hliníkových viečok SABI, čo predstavuje 24,24 g na žiaka. Napriek tomu, že sme sa neumiestnili na víťazných miestach, prispeli sme svojim podielom na dobrú vec a aspoň trochu sme odľahčili naše životné prostredie od hliníkového odpadu.
Výsledky súťaže:

1. miesto: 2.A (1770 g)
2. miesto: 1.B (1500 g)
3. miesto: 2.C (920 g)Súťaž v zbere plastových vrchnákov
Odkrútiť z fľaše pred vyhodením vrchnák, to nestojí naozaj nič. Ale znásobené, to znamená veľa. Pre mnohých zlepšenie zdravia, pre niektorých dokonca záchranu života. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí každým gramom vrchnáčikov pomohli Majkovi, ktorého ťažká autonehoda pritlačila na lôžko.
Výsledky súťaže:

1. miesto: 3.A (30 100g)
2. miesto: 4.A (18 510 g), 1.B (17 530 g)

3. miesto: 2.C (14 980 g)


"Tatranskí rytieri z PaSA"
V tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do súťaže pod názvom „Tatranskí rytieri“. Podmienkou účasti v súťaži bolo aktívne zapojenie sa do dvoch povinných súťažných aktivít. Súťažná aktivita 1: „Príroda nám, my prírode“ bola prvou aktivitou, ktorú sme zrealizovali vytvorením umeleckých výtvorov (2D alebo 3D výtvarných diel) na tému Zachovajme prírode rozmanitosť! Pri tvorbe týchto výtvorov sme využívali rôzne výtvarné techniky. Súťažná aktivita 2: „Eko hliadka“ bola aktivitou, ktorou žiaci mali aktívne pomáhať prírode a životnému prostrediu vo svojom okolí a tým mali možnosť prispieť k zlepšeniu životného prostredia vo svojom najbližšom okolí. My žiaci PaSA sme sa rozhodli vyčistiť okolie náučného chodníka Zabíjaná a náučného chodníka Kvašná voda neďaleko Cemjaty pri Prešove, ktoré sú častým cieľom našich environmentálnych vychádzok na hodinách biológie. V lokalite sa okrem mnohých chránených druhov rastlín a živočíchov nachádza aj množstvo malých čiernych skládok, ktoré vytvárajú ľudia z okolitých obcí vyvážaním rôznych druhov odpadov do blízkeho lesa. Sú na rôznych miestach, rôzneho zloženia a rôznej veľkosti, spoločná je však ich výpovedná hodnota o úrovni obyvateľstva a vzťahu k životnému prostrediu. Rozoberať, prečo ľudia konajú tak, ako konajú, a znečisťujú si vlastné, bezprostredné životné prostredie asi nemá význam. Pravé preto sme si natiahli rukavice, vzali odpadkové vrecia a rozhodli sme sa urobiť niečo pre naše najbližšie okolie, v ktorom žijeme. Jednu zýchto skládok sme našli a vyčistili počas environmentálnej vychádzky zameranej na zber odpadkov na náučnom chodníku Zabíjaná. Našu „Eko hliadku“ tvorilo 28 žiakov z 3.C triedy a 2 učiteľky. Skládka sa nachádzala v lese neďaleko autobusovej zastávky Kvašná voda. Okrem bežného odpadu ako sú papiere, plechovky, plastové či sklenené fľaše a plastové obaly sme tu našli aj tabuľové sklo, plastové nádoby z motorového oleja či nárazník auta. Už pri vystúpení z autobusu nás na stopy ľudskej činnosti upozornili odpadky na neďalekom parkovisku, ktoré sa tiahli až k lesu. Zozbierané odpadky nám poslúžili ako vzorka, na ktorej sme si názorne ukázali ako triedime odpad a čo je separovanie a recyklovanie odpadu dôležité pre naše životné prostredie. Potom sme pokračovali ďalej lesom k náučnému chodníku Zabíjaná, kde sme pozbierali odpadky po neporiadnych turistoch. Našu akciu sme zakončili pri mestskej skládke odpadu na Cemjate, kam sme zozbieraný odpad odviezli. Plastové fľaše a kovový odpad sme odniesli do separovaného zberu, o ktorý sa snažíme aj v našej škole. Veríme, že v budúcom školskom roku sa do tejto súťaže zapoja aj žiaci z ďalších tried a spoločne priložíme ruku k ozdraveniu nášho okolia a prírody od odpadkov.

ďakovný list
fotogalériaPedagóg a žiak 2017
Na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove v pondelok 26. 06. 2017 Prešovský samosprávny kraj ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK. Ocenenou a držiteľkou plakety Sophista pro regione sa stala Mgr. Klára Bystřická. Medzi ocenených žiakov a držiteľkou plakety Lux mentium patrí Lenka Želonková (2.A).

fotogalériaPegagogické hry 2017
V dňoch 20. - 22. 06. 2017 sa v Lučenci konal 3. ročník pedagogických športových hier. Získali sme 1. miesto vo volejbale a florbale, 2. miesto v atletike - v disciplíne olympijská štafeta a v disciplíne súťaž družstiev. V súťažiach jednotlivcov získala 1. miesto D. Gorelová (1.C) za atletiku - beh na 60 m, 2. miesto N. Lamancová (3.C) za silový trojbol a 3. miesto A. Andrijková (3.B) za atletiku - skok do diaľky. V celkovom umiestnení sme získali 2. miesto.

diplom - volejbal, diplom - florbal, diplom - olympijská štafeta, diplom - súťaž družstiev
diplom - skok do diaľky, diplom - silový trojboj, diplom - beh
diplom - celkové umiestnenie


Osvienčim - exkurzia
Dňa 19. 06. 2017 sa žiaci našej školy zúčastnili na exkurzii v Osvienčime.

„Dejiny nás učia, že vojny začínajú, keď vlády uveria, že cena agresie je nízka. History teaches that wars begin when governments believe the price of aggression is cheap. (angl.)“
Ronald Reagan
americký politik, 40. prezident Spojených štátov

fotogalériaSúťaž v tvorivom písaní
- výsledky

Poézia:,
1. miesto - P. Pagáčová (3.C)

Próza:
1. miesto - M. Michalková (3.C)
2. miesto - L. Puškášová (1.C)
3. miesto - M. Mihoková (3.A), L. Tkáčová (2.D)


Máj 2017


Benefičná aukcia výtvarného umenia v Bardejove
Komorný spevácky zbor zložený zo zboristiek z 2.A, 3.A a 3.C vystúpili dňa 30. 05. 2017 na 5. ročníku Benefičnej aukcie výtvarného umenia, ktorá sa konala v Spoločenskej miestnosti NsP Sv. Jakuba, n.o. v Bardejove. Dievčatá boli poctené prezentovať šperky, ktoré sa na aukcii dražili. Výťažok z dražby bol venovaný Oddeleniu anestéziológie a intenzívnej medicíny NsP Sv. Jakuba v Bardejove. Ďakujeme zboristkám za nielen spevácky výkon.

fotogalériaSlávici z lavice
Centrum voľného času v Prešove udelilo Z. Gallyovej (4.C) diplom za 1. miesto na krajskom kole súťaže Slávici z lavice.

diplomMakovická struna
- spevácka súťaž
Dňa 17. 05. 2017 sa naše dievčatá zúčastnili krajského kola v speve rusínskych a ukrajinských ľudových piesní "Makovická struna". Všetky dievčatá sa umiestnili v striebornom pásme a dôstojne reprezentovali svoju školu. Blahoželáme!
duo K. Kokoruďová (2.B) a M. Hricová (3.A)
duo - J. Kačurová (2.C) a N. Berezná (2.C)
sólo - L. Karaffová (3.A)
sólo - S. Drabiščáková (1.B)

fotogalériaSvet okolo nás
Okresný úrad Prešov - odbor školstva udelil ďakovný list Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove za spoluprácu pri organizovaní súťaže výtvarnej tvorby detí materských škôl s medzinárodnou účasťou.

ďakovný listTýždeň modrého gombíka
- zbierka

V dňoch 15.- 21. 05. 2017 prebiehala celoslovenská verejná zbierka Týždeň modrého gombíka, ktorú organizoval Detský fond OSN UNICEF Slovensko. Naša škola sa do zbierky zapojila 17. 05. 2017. Vybrané žiačky 3. ročníka vyzbierali spolu 200€. Najviac sa podarilo vyzbierať žiačkam Sivokovej Kristíne a Homišanovej Anne Márii z 3.C, a to 136, 54 €. Podľa zdrojov Unicef Slovensko bolo do dnešného dňa na účet pripísaných 25 256,59 €. Výnos zo zbierky poputuje deťom na Ukrajinu, ktoré trpia v dôsledku ozbrojeného konfliktu. Ďakujeme!DO-RE-MI-FA

V nedeľu 14. mája 2017 sa konala súťažná prehliadka speváckych zborov DO-RE-MI-FA v historockej budove DJZ v Prešove. Súťaže sa zúčastnili 2 zbory z našej školy, a to Dievčenský spevácky zbor Gaudeamus a miešaný spevácky zbor Gaudeamus. Oba zbory boli mimoriadne úspešné, umiestnili sa v zlatom pásme. Speváčkam a spevákom srdečne blahoželáme.

fotogaléria
písali o nás www.pis.sk
diplom - dievčenský zbor
diplom - zmiešaný zborRegionálna súťažnv rétorike študentov stredných škôl
Divadlo Jonáša Záborského útvar osvetovej činnosti v Prešove udelilo diplom L. Želonkovej (2.A) za 1. miesto na regionálnej súťaži v rétorike šudentov stredných škôl.

diplom"Východní svätí pre súčasnosť"
- súťaž
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Gréckokatolícka eparchia Košice a Gréckokatolícka eparchia Bratislava udelili diplomy žiačkám
V. Radačovská (1.B), E. Zorvanová (2.C), B. Baňasová (1.A) a N. Žolnovej (1.B).

diplom - V. Radačovská
diplom - E: Zorvanová
diplom - B. Baňasová
diplom - N. Žolnová„Po stopách Viliama Gaňu“ - exkurzia
Dňa 04. 05. 2017 sa žiačky 3.A triedy zúčastnili exkurzie „Po stopách Viliama Gaňu“ vpri Laborci. Žiačky navštívili pamätnú izbu Viliama Gaňu, ktorá sa nachádza vobecného kaštieľa až pamätník Viliama Gaňu. Žiačky zistili viac oakým veľkým prínosom bola osobnosť Viliama Gaňu, držiteľa medaily československej pedagogiky aľa špeciálnej pedagogiky, pre riešenie problémov špeciálnej pedagogiky.

fotogaléria"Úsmev ako dar"
- zbierka

Dňa 04. 05. 2017 sa naša škola zapojila do zbierky Úsmev ako dar. Táto zbierka bola venovaná deťom, ktoré nemajú rodiny, ale aj pre ľudí v núdzi. Ďakujeme všetkým druháčkam - dobrovoľníčkam a tým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili.

fotogalériaApríl 2017


Akademická Banská Bystrica
- medzinárodná súťaž

SZ Gaudeamus sa v dňoch 28. 04. - 01. 05. 2017 zúčastnil medzinárodnej súťaže vysokoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica. Súťažil v kategórii stredoškolské zbory. Dievčatá si z Banskej Bystrice priniesli nielen bronz, ale aj veľa umeleckých zážitkov z vystúpení zborov z Čiech, Poľska i Slovenska. Blahoželáme!

diplom
fotogalériaSlávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom a účastníkom protikomunistického odboja z Prešovského kraja

Vo štvrtok 27. 04. 2017 sa konalo v Prešove slávnostné odovzdávanie dekrétov veteránom a účastníkom protikomunistického odboja z Prešovského kraja. Podujatie organizoval Ústav pamäti národa v spolupráci s VÚC. Na tejto slávnostnej udalosti nechýbal spevácky zbor Gaudeamus, ktorý sa podieľal na kultúrnom programe.

Viac na http://www.upn.gov.sk/sk/slavnostne-odovzdavanie-dekretov-veteranom-protikomunistickeho-odboja-z-presovskeho-kraja/

fotogalériaRuské slovo
- školské kolo

Dňa 25. 04. 2017 sa uskutočnilo školské kolo v prednese ruskej poézie a prózy "Ruské slovo". Úvod podujatia svojim spevom spestrilo vystúpenie školského zboru Gaudeamus pod vedením Mgr. Matysovej.

Podujatia sa zúčastnili žiaci 2. a 3. ročníka našej školy - ruštinári v počte 9.
Výsledky:
1. miesto -
Z. Lukáčová (3.C)
2. miesto -
B. Gužiaková (3.C)
3. miesto -
D. Kilárová (2.C)
Cenu poroty za umelecký dojem získala
D. Wieleková (3.C).


Ekologický kvíz

V stredu 19. 04. 2017 sa konala každoročná súťaž v poznávaní chránených rastlín Slovenska. V súťaži mali žiačky preukázať nielen dobrú pamäť, ale aj postreh pri určovaní jednotlivých druhov chránených rastlín. V tomto roku sa do súťaže zapojili žiačky prvých ročníkov z 1.A, 1.B, 1.C a 1.D triedy. Víťazky si nakoniec odniesli domov spolu s diplomami aj pekné knižné ceny.
1. miesto - M. Bittnerová (1.A)
2. miesto - S. Pavličková (1.C)
3. miesto - L. Karabinošová (1.D)

fotogalériaDeň narcisov

Naša škola sa aj tohto roku zapojila do zbierky Ligy proti rakovine. Dňa 07. 04. 2017 vyzbierali naše žiačky sumu 887,62 €. Ďakujeme žiačkám Dadejová, Demjanová z I.A, Karaffová, Valičková, Michňáková, Kolpáková z II.B, Aštaryová a Petrušová zo IV.D2 ako aj všetkým, ktorí do zbierky prispeli.


Hviezdoslavov Kubín - regionálna súťaž
Dňa 06. 04. 2017 žiačka
E. Kováčová (1.C) získala diplom za 3. miesto v IV. kategórii na regionálnej súťaži v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

diplomMarec 2017


Londýn
- exkuria

"Kronika našej cesty do Londýna" (pdf)Vokálno-inštrumentálny koncert

Pri príležitosti Dňa učiteľov pripravili učitelia Hv so svojimi žiakmi vokálno-inštrumentálny koncert s názvom "Populárna hudba v minulosti a dnes". Koncert sa uskutočnil v telocvični našej školy dňa 31. 03. 2017. Žiaci ukázali svoj talent v hre na hudobných nástrojoch, ako gitara, klavír, akordeón či husle. Predviedli aj svoje spevácke schopnosti, či už v speve ľudových alebo populárnych piesní. Koncert mal veľký úspech a každý si z neho odniesol nevšedný umelecký zážitok.

fotogalériaFlorbal
- finálové obvodné kolo
Dňa 27.03.2017 sa na Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove uskutočnilo finálové obvodné kolo žiačok stredných škôl vo florbale. Naše dievčatá po postupe zo základnej skupiny skončili spomedzi všetkých prešovských škôl na krásnom 4. mieste a s trochou šťastia mohli siahnuť aj na pohárové umiestnenie. Dievčatá podali obetavý výkon a vzorne reprezentovali našu školu. Veríme, že budúci rok sa im podarí postúpiť na krajské kolo, lebo odhodlanie a kvalitu na to rozhodne majú.
Konečné poradie :
1. Spojená škola Ľ. Podjavorinskej
2. Gymnázium sv. Mikuláša
3. Gymnázium Konštantínova
4. Pedagogická a sociálna akadémia
5. Gymnázium sv. Moniky
6. Gymnázium J. A. Raymana

diplom
fotogalériaSlávici z lavici - okresné kolo

Žiačka Z. Gallyová (4.C) získala 1. miesto v okresnom kole speváckej súťaže Slávici z lavice v kategórii stredných škôl, ktorú organizuje Centrum voľného času v Prešove.

diplomZa krásu slova 2017
Dňa 23. 03. 2017 získala L. Želonková (2.A) diplom za 2. miesto v krajskej súťaži Za krásu slova 2017 v Roku Jozefa Miloslava Hurbana a diplom za najlepší rétorický prejav v krajskej súťaži Za krásu slova 2017 v Roku Jozefa Miloslava Hurbana.

diplom - 2. miesto
diplom - najlepší rétorcký prejavBiblická olympiáda
Dňa 22. 03. 2017 sa konalo protopresbyterské (okresné) kolo Biblickej olympiády. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo v zložení: B. Baňasová (II. D1), E.Zorvanová (II. C), K. Habiňáková (I. C). Žiačky získali 3. miesto v 2. kategórii (stredných škôl).

fotogalériaDeň poézie
Žiaci našej školy si dňa 21. 03. 2017 pripomenuli Deň poézie, ktorý je vyhlásený medzinárodnou organizáciou UNESCO a oslavuje sa od roku 1999.

čítať viac...Workshop
- ZŠ Prostejovská

Žiačky 4. ročníka tried 4.A, 4.B, 4.D na predmete zborový spev sa činili. Dňa 01. 03. 2017 zrealizovali v školskom klube na ZŠ Prostejovská workshop na tému "Africká hudba". Štvrtáčky svojím spevom vytvorili príjemnú atmosféru a priniesli medzi žiakov 2. ročníka radosť zo spevu a hudby.

fotogalériaHodiny dejepisu inak...
Aj takéto môžu byť hodiny dejepisu... Žiaci druhých ročníkov sa prostredníctvom kostýmov, hudby, spevu, recitácií pozreli na obdobie SNO, na život Bernoláka, Štúra a ich spolubojovníkov. Naši žiaci nazreli do minulosti a predstavili toto významné obdobie našich dejín svojim spolužiakom. Zážitok mali naozaj všetci... Pozrite si fotky a nechajte sa vtiahnuť do obdobia SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO OBRODENIA veselo i vážne.

fotogalériaFebruár 2017

Štúrov pamätník - školské kolo
Dňa 28. 02. 2017 sa uskutočnila na našej škole súťaž v prednese detskej poézie a prózy.

1. miesto - D. Slivková (IV.A)
2. miesto - F. Vargová (IV.A)
3. miesto - F. Šuťáková(II.B)

cena poroty - M. Dronzeková (IV.C)

fotogalériaMedziročníkový volejbalový turnaj
Dňa 22. 02. 2017 sa uskutočnil medziročníkový volejbalový turnaj. Výsledky:
1. miesto - 4. ročník
2. miesto - 3. ročník
3. miesto - 2. ročník
4. miesto - 1. ročník

fotogalériaVansovej Lomnička - okresné kolo
Dňa 17. 02. 2017 Okresná organizácia únie žien Slovenska udelila žiačke
B. Petrášovej (4.A) 3. miesto v okresnej súťaži v umeleckom prednese žien a dievčat Vansovej Lomnička.


Prednášky o dejinách Prešova
Dňa 08. 02. 2017 sa naši žiaci spolu s vyučujúcou Mgr. M. Trojanovou zúčastnili bloku prednášok o dejinách Prešova. Akciu pripravil Inštitút histórie PU v Prešove. Táto akcia všetkých zúčastnených obohatila a otvorila brány k novým poznatkom.

fotogalériaJanuár 2017

Projekt Educate Slovakia

Naša škola sa prvýkrát zapojila do projektu Educate Slovakia, ktorý sa uskutočnil pod záštitou mládežníckej organizácie AIESEC.

čítať viac...Best in English
Žiaci tretieho a štvrtého ročníka sa už druhýkrát zapojili do online testovania
Best in English.

čítať viac...December 2016


"Východní svätí pre súčasnosť"
- projekt

Žiačky prvého a druhého ročníka navštevujúce gréckokatolícku náboženskú výchovu sa na podnet svojej vyučujúcej Mgr. M. Rusnáčkovej rozhodli zapojiť do projektu „Východní svätí pre súčasnosť“. Ide o výchovný katechetický projekt zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených.

čítať viac...
fotogalériaŠkolparáda
- koncert
V stredu 21. 12. 2016 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili koncertu Školparáda. Mali možnosť vidieť živé vystúpenia Martina Haricha či Liny Mayer a zabaviť sa na Jožovi Pročkovi a Majstrovi N.

fotogalériaMedziročníkový basketbalový turnaj
Dňa 14. 12. 2016 sa uskutočnil v telocvični našej školy medziročníkový basketbalový turnaj. Turnaja sa zúčastnilo 8 žiačok z každého ročníka.
Vyhodnotenie:
1. miesto - 2. ročník
2. miesto - 1. ročník
3. miesto - 3. ročník
4. miesto - 4. ročník

fotogalériaVystúpennie hudobno-literárneho zoskupenia Lingua et Musica

Členovia zoskupenia Lingua et Musica v utorok 06. 12. 2016 zapriali svojimi vianočnými piesňami a textami pekné sviatky pacientom, lekárom a personálu vo FNsP v Prešove. O tri dni neskôr rozdávali hudobné darčeky klientom DSS Cemjata - Harmónia.

fotogalériaVystúpenie na pešej zóne v Prešove
Aj tohto roku sa SZ Gaudeamus zúčastnil vianočného programu v meste Prešov, a to dňa 08. 12. 2016. Zbor svojimi vianočnými piesňami zahrial mrznúcich divákov a prispel k dobrej nálade všetkých prítomných.
SZ Gaudeamus ďakuje všetkým, ktorí prišli podporiť našich spevákov a želá Šťastné a veselé...

fotogalériaMikulášske vystúpenie v budove PSK v Prešove
Naši žiaci sa 08. 12. 2016 zúčastnili Mikuláša na Prešovskom samosprávnom kraji. Dievčatá zo IV.A, B a D predmetu zborový spev zabávali deti svojim spevom a divadielko Abodka prispelo svojim mikulášskym programom.

fotogalériaOlympiáda v anglickom jazyku
Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo 6. 12. 2016. Žiaci, ktorí uspeli v písomnom teste, postúpili do ústneho kola, kde mohli ukázať schopnosť využiť anglický jazyk pri opise obrázka, vytvoriť príbeh a zahrať rolu v situačnom dialógu.
Do školského kola postúpili žiačky štvrtého ročníka.
Prvé miesto získala
K. Kostyľovová (IV. B) a zároveň postupuje do Obvodného kola v januári 2017. Na druhom mieste sa umiestnila A. Kozubová (IV. B) a tretie miesto patrí D. Hudákovej (IV. D).

Víťazkám blahoželáme a veríme, že budú motivovať aj ďalších žiakov.

fotogalériaVystúpenie na plese Katedry komunikačných a mediálnych štúdií Prešovskej univerzity

Dňa 01. 12. 2016 komorné zoskupenie SZ Gaudeamus vystúpilo na plese Katedry komunikačných a mediálnych štúdií Prešovskej univerzity. Speváci dokázali, že aj v malom počte sa dajú robiť veľké veci :) Blahoželáme speváčkam zo IV.A a chlapcom k výbornému výkonu.

fotogalériaSpevácka súťaž - školské kolo
Dňa 01. 12. 2016 sa uskutočnilo školské kolo v speve ľudových a populárnych piesní.


Ľudová pieseň:
1. miesto – A. Sokoľáková (III.B)
2. miesto – L. Palgutová (II.C)
3. miesto – D. Tkáč ( II. C )


Cena poroty za originálny výber a interpretáciu piesne:
spevácke trio - Z. Gallyová (IV.C), E. Kováčová (I.C) , J. Kačurová (II.C)

Populárna pieseň:
1. miesto – Z. Gallyová (IV.C)
2. miesto – J. Oláhová (I.B)
3. miesto – A. Kočiščáková (II.B)


Cena poroty za vlastnú tvorbu
: J. Romaňák (III.C)

fotogalériaPRO EDUCO

Dňa 01. 12. 2016 sa žiačky IV. ročníka zúčastnili
medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO, ktorý sa zameriava na ponuku vzdelávania a uplatnenia sa absolventov na trhu práce. Súčasťou veľtrhu bol aj bohatý sprievodný program, realizovaný najmä formou workshopov, prezentácií, seminárov a konferencií.

fotogalériaČervené stužky

Život je dar a ako s darom s ním treba zaobchádzať, ale choroby nechodia po horách, ale po ľuďoch.
1. december si každoročne pripomíname ako Svetový deň AIDS, a preto, že žiakom, učiteľom ani ostatným zamestnancom našej školy nie je osud ľudí skúšaných týmto závažným ochorením ľahostajný, na znak solidarity sme počas celého dňa nosili pripnuté červené stužky a cez veľkú prestávku sme vytvorili na školskom dvore a v telocvični
živú červenú stužku. Pretože vieme, že ľudskosť sa rodí z pochopenia druhých.

fotogalériaNovember 2016


Hviezdoslavov Kubín
- školské kolo
Próza:
1. miesto - L. Tkáčová (II.D)
2. miesto - P. Novotná(I.D)
3. miesto - L. Želonková (II.A)

Poézia:
1. miesto - E. Kováčová (I.C)
2. miesto - S. Slavkovská (II.A)
3. miesto - D. Slivková (IV.A)

cena poroty - D. Plančárová (I.B)

fotogalériaMakovická struna

Makovická struna - prečo toto pomenovanie? Oblasť za Bardejovom a Svidníkom sa nazývala niekedy "Makovica". A v tejto oblasti ľudia pekne spievali, preto "struna". Naše dve žiačky K. Kokoruďová (II.B) a M. Hricová (III.A) tiež krásne spievajú a tak v dňoch 25. 11. - 27. 11. 2016 reprezentovali PaSA na súťažnej celoštátnej prehliadke Makovická struna.

fotogalériaImatrikulácia prvákov

Aj tohto roku sa uskutočnila imatrikulácia prvákov, a to v stredu 16. 11. 2016. Každoročne je táto akcia sprevádzaná dobrou náladou, skvelými vystúpeniami a nápaditými súťažami. Nebolo tomu inak ani teraz. Žiaci druhých ročníkov sa zhostili svojej úlohy na výbornú a vytvorili spoločne program s názvom "Susedia to dobre vedia". Akcia mala veľký úspech a nezabudnuteľnú atmosféru. Veď posúďte sami...

fotogalériaSilná ruka - oblastné kolo
Dňa 16. 11. 2016 sa na Technickej univerzite v Prešove uskutočnilo oblastné kolo v Silnej ruke. Našu školu reprezentovali žiačky
D. Stravková (II.A), K. Janigová (III.A) a G. Solárová (II.A), ktorá obsadila 5. miesto.


Deň otvorených dverí PSK

SZ Gaudeamus sa dňa 15. 11. 2016 zúčastnil
dňa otvorených dverí Prešovského samosprávneho kraja. Tohto roku odprezentoval zmes afrických piesní a s nimi priniesol radosť a zábavu.

fotogaléria
www.pis.sk


Stolný tenis
- obvodné kolo
Dňa 10. 11. 2016 sa uskutočnilo na ZŠ Sibírskej v Prešove obvodné kolo v stolnom tenise dievčat stredných škôl. Naše žiačky obsadili 4. miesto, aj keď im v boji o tretie miesto chýbalo naozaj len trošku viac štastia. Súťaže sa zúčastnili tieto žiačky: L. Stavačová (IV.A), V. Matejová (III.A), P. Dlugošová (I.C).

fotogaléria
diplom


Smelý zajko
- medzinárodná literárna súťaž pedagogických škôl
Naša škola sa dňa 09. 11. 2016 zúčastnila už druhého ročníka medzinárodnej literárnej súťaže pedagogických škôl Smelý Zajko v Leviciach. Pozvanie prijalo päť škôl zo Slovenska a Čiech. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: A kategória - prednes poézie a prózy pre deti predškolského veku a B kategória - skupinový dramatický výstup s rekvizitou, resp. bábkou pre deti predškolského veku.
1. miesto v A kategórii - L. Tkáčová (II.D)
3. miesto v B kategórii - L. Tkáčová (II.D), D. Wieleková (III.C), N. Tinathová (III.C), A. Mikitová (III.C), J. Romaňák (III.C)

fotogaléria
diplom
diplomStolný tenis
- školské kolo
Dňa 03. 11. 2016 sa v telocvični našej školy uskutočnilo školské kolo v stolnom tenise dievčat. Žiačky, ktoré obsadili prvé tri miesta postupujú na obvodné kolo v stolnom tenise dievčat stredných škôl, ktoré sa uskutoční 10.11.2016 na ZŠ Sibírskej v Prešove.
Vyhodnotenie:
1. miesto - B. Miklošová (IV.C)
2. miesto - P. Dlugošová (I.C)
3. miesto - V. Matejová (III.A)

fotogalériaOktóber 2016


Mladá slovenská poviedka 2016

Žilinský samosprávny kraj a Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne udelilo dňa 27. 10. 2016 čestné uznanie L. Želonkovej (II.A) na celoštátnej súťaži mladých autorov pod názvom Mladá slovenská poviedka 2016.

diplomSúťaž moderátorov
- krajské kolo
Dňa 27. 10. 2016 sa v priestoroch DJZ – útvaru osvetovej činnosti v Prešove – Nová budova Divadla J. Záborského konala
krajská súťaž moderátorov, na ktorej Lenka Želonková (II.A) získala 1. miesto.

diplomRegionálna súťaž mladých moderátorov

Dňa 21. 10. 2016 sa v priestoroch DJZ – útvaru osvetovej činnosti v Prešove – Nová budova Divadla J. Záborského konala
regionálna súťaž mladých moderátorov, na ktorej Lenka Želonková (II.A) získala 1. miesto.

diplom"Škola v múzeu"

Dňa 21. 10. 2016 sa žiaci III.C s Mgr. M. Trojanovou zúčastnili na prednáške - Holokaust na Slovensku. Problematika s dôrazom na mesto Prešov. Priebeh riešenia židovskej otázky od arizácie po deportácie.
Prednáška patrí do alternatívnej výučby Krajského múzea v Prešove pod názvom "Škola v múzeu".

fotogalériaMedzinárodný deň stromov
Prvýkrát sa ŽŠR rozhodla zrealizovať akciu k Medzinárodnému dňu stromov. Akcia sa konala pred začatím prvej hodiny v priestoroch vestibulu PaSA. Žiacia učitelia sa svojím odtlačkom pridali k prejavu úcty voči stromom, bez ktorých by naša Zem bola len prázdnym miestom bez ľudí. Veríme, že táto akcia bola motiváciou pre separáciu a pre pozitívnejší postoj voči životnému prostrediu.

fotogalériaSvetový deň výživy

16. októbra sme si pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Prečo? Pretože, výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Aj u nás v škole sa každoročne venujeme tejto téme na rôznych vyučovacích hodinách. Preto sme sa v tomto školskom roku rozhodli usporiadať pre žiakov aj učiteľov našej školy cez veľkú prestávku malú ochutnávku čerstvej zeleniny a ovocia. Touto akciou sme chceli poukázať na možnosti zdravej stravy, ktorá môže vyzerať veľmi lákavo a chutne.

fotogalériaTriedny aktív - vystúpenie pre rodičov

V piatok 14. 10. 2016 vystúpil
spevácky zbor Gaudeamus pre rodičov, ktorí prišli na triedne aktívy. Speváčkam a spevákom sa podarilo vytvoriť nezabudnuteľnú atmosféru a prejaviť radosť zo zborového spievania. Ďakujeme všetkým 41 zboristom, ktorí sa akcie zúčastnili - od prvákov až po bývalých žiakov.

fotogalériaZbierka "Pomáhame potravinami"

Slovenský červený kríž udelil našej škole ďakovný list za pomoc pri organizovaní zbierky "Pomáhame potravinami".

diplomCezpoľný beh
Krajské športové centrum v Prešove dňa 11. 10. 2016 udelilo našej škole diplom
za 2. miesto v okresnej súťaži "Cezpoľný beh žiačok SŠ". Našu školu reprezentovali žiačky S. Kováčová (I.B), D. Gorelová (I.C) a N. Lamancová (III.C).

fotogalériaFinančná gramotnosť - prednáška "Bohatí a chudobní"

V dňoch 29. 09. 2016 a 06. 10. 2016 sa na našej škole uskutočnila prednáška s názvom "Bohatí alebo chudobní" – prvá lekcia zo vzdelávacieho cyklu Finančnej akadémie. Zúčastnili sa jej žiaci IV. A, B a C triedy. Obsahom prednášky bol úvod do finančnej gramotnosti a úvod do investovania. Vzdelávací cyklus Finančná akadémia je určený pre žiakov maturitných ročníkov. Jeho cieľom je viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. Žiaci zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do rúk svoju prvú výplatu.

fotogalériaSvetový šampionát v mažoretkovom športe

Prešovské mažoretky Labi získali v Chorvátsku titul majsterky sveta. Jednou z nich je naša žiačka S. Kolarčíková (II.C).

čítať viac...Vystúpenie pre starkých
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším dňa 05. 10. 2016 dobrú náladu, milé slová a úsmevy rozdávali členovia zoskupenia Lingua et Musica medzi starkými v Harmónii na Cemjate.

fotogaléria"Škola v múzeu"
Dňa 04. 10. 2016 sa žiačky II.A triedy s Mgr. M. Trojanovou zúčastnili na alternatívnej výučbe - "Škola v múzeu." Historická téma: Stredoveké mesto Prešov (Slobodné kráľovské mesto Prešov. Čo robilo mesto mestom. Mestské výsady a práva v Prešove. Zahrajme sa na kráľa, aké práva by si mestu v minulosti udelil ty. Projekt Krajského múzea v Prešove.

fotogalériaSeptember 2016

Európsky deň jazykov
Z iniciatívy Rady Európy, Štrasburg, sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov. V stredu 28. 09. 2016 v dopoludňajších hodinách pri Dolnej bráne a v Uličke jazykov v Košiciach boli pre žiakov a študentov škôl z celého regiónu pripravené rôzne akcie.

čítať viac...
fotogalériaBiela pastelka
Dňa 23. 09. 2016 sa naša škola opäť zapojila do celoslovenskej zbierky Biela pastelka. Tento rok sme si pre našich študentov pripravili zaujímavú aktivitu, ktorú si mohol vyskúšať každý pri vstupe do budovy školy. Úlohou bolo vžit sa na chvíľu do kože nevidiacich ľudí. So zaviazanými očami prejsť 30 m? Môže sa vám to zdať ako veľmi ľahká, ba až banálna úloha, no opak je pravdou. A to vám potvrdí každí, kto si to v ten deň vyskúšal. Touto aktivitou ako aj celou zbierkou našich žiakov sprevádzali členovia žiackej školskej rady - J. Romaňák (III.C), A. Kozubová (IV.B), N. Štinčíková (II.C).

fotogalériaEurópsky týždeň športu
V pondelok 12. 09. 2016 sa naša škola zapojila do Európskeho týždňa športu, ktorý na Slovensku organizovalo
NŠC v Bratislave. Žiaci všetkých ročníkov súťažili a vykonávali pohybové aktivity zábavnou formou počas 4 vyučovacích hodín pred budovou školy a na stromoradí. K vydarenému podujatiu, ktoré zorganizovala PK TV, prispelo aj krásne slnečné počasie.

fotogalériaPrehliadka speváckych zborov v Obišovciach
Komorná zostava SZ Gaudeamus sa v nedeľu 11. 09. 2016 zúčastnila 3. ročníka Prehliadky speváckych zborov v Obišovciach. Zbor bol za svoje 4 piesne odmenený veľkým potleskom. Ďakujeme žiakom, ako aj bývalým žiakom za reprezentáciu školy a ochotu absolvovať vystúpenie v ich voľnom čase. Blahoželáme k úspechu!

diplom
fotogalériaHlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu