Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2009/2010

Úspechy žiakov


Úspechy našich žiakov v školskom roku 2009/2010 na rôznych súťažiach a prehliadkach:


Jún 2010

Miss PaSA 2010
V piatok
25.06.2010 sa na našej škole udeľoval titul Miss PaSA 2010, ktorý získala J. Jaššová (3.A). Titul 1. vicemiss porota udelila S. Kordiakovej (2.A) a titul 2. vicemiss M. Holubovej (2.B). Rozdeľovanie titulov ovplyvnili aj žiaci a za Miss sympatia si zvolili M. Vargovú (1.B).

fotogalériaAtletika žiačok SŠ
V Prešove dňa
03.06.2010 sa uskutočnilo obvodné kolo v atletike žiačok SŠ, na ktorom Z. Pavlíková(3.C) obsadila 1. miesto v behu na 200 m a 3. miesto v skoku do výšky.


Máj 2010

SuperTrieda
Dňa
27.05.2010 sa v Bratislave konalo finále medzinárodného projektu SuperTrieda. V kategórii stredné školy žiaci 3.B triedy pod vedením Mgr. A. Hanušinovej získali 1. miesto a superdiplom za šikovnosť, spontánnosť a skvelý výkon.


Matematická korešpondenčná súťaž MAKS

V školskom roku 2009/2010 sa do celoslovenskej matematickej korešpondenčnej súťaže MAKS zapojilo 8 žiačok našej školy. Najvyššie ocenenie diplom trojnásobnej hviezdy matematického neba získala A. Zorvanová (4.B) a obsadila 1. - 2. miesto v kraji (5. - 6. miesto v SR). Diplom trojnásobnej hviezdy matematického neba získala aj A. Rusinková (4.B), ktorá sa umiestnila na 4. mieste v kraji (15. - 16. miesto v SR). Diplom hviezdy matematického neba (tretie najvyššie možné ocenenie v tejto súťaži) získali žiačky S. Banduričová (3.D) a M. Duľová (3.D).Matematický klokan

Do medzinárodnej súťaže Matematický klokan, ktorú organizuje v SR spoločnosť Exam testing, sa v školskom roku 2009/2010 na Slovensku zapojilo 53 408 žiakov. Žiačky A. Zorvanová (4.B), J. Cihá (2.B), Ľ. Kandráčová (2.B) a N. Šlosárová (2.B) sa zaradili medzi 20% najúspešnejších riešiteľov v SR a získali diplom úspešného riešiteľa.Európa v škole - medzinárodný projekt

Naša škola sa aj v školskom roku 2009/2010 zapojila do projektu Európa v škole. Tento medzinárodný projekt je v krajinách Európy organizovaný pod záštitou Rady Európy, Európskeho parlamentu, Komisie Európskej únie a Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Vyhodnotenie 57. ročníka projektu a jeho súťažnej časti celoštátneho kola sa uskutočnilo v Deň Európy v škole. Dňa 13.05.2010 v Bratislave Slovenský výbor udelil diplom Z. Jurčovej (4.C).SuperTrieda

V školskom roku 2009/2010 sa konal 5. ročník projektu SuperTrieda. Vyhlasovateľom projektu je Ministerstvo školstva SR, organizátorom Občianske združenie SUPERTRIEDA a partnermi projektu sú Európska komisia a UNICEF. Žiaci 3.B triedy pod vedením Mgr. A. Hanušinovej dňa 13.05.2010 získali v oblastnom kole v Prešove superdiplom za šikovnosť, spontánnosť a skvelý výkon a zároveň postúpili do finále.Oslavy Dňa Európy

Pri príležitosti Dňa Európy a 60. výročia Schumanovej deklarácie sa dňa 06.05.2010 konali oslavy na Hlavnej ulici v Prešove. V kultúrnom programe sa predstavili aj žiaci PaSA. Celohodinový program otvoril dievčenský spevácky zbor Gaudeamus, ktorý dirigovala PaedDr. J. Macková. Ten vystriedalo vystúpenie divadielka Abodka s názvom O chalúpke z cukru v réžii Mgr. O. Mackovej. Dievčatá predviedli aj scénické tance pod vedením PaedDr. B. Hartmannovej. Nechýbali ani populárne a ľudové piesne, pri príprave ktorých pomáhali vyučujúci Mgr. K. Bystřická a Mgr. I. Tomáš. Hudobno-literárne zoskupenie Lingua et Musica pod vedením Mgr. K. Bystřickej urobilo bodku za vystúpením našich žiakov.

fotogalériaApríl 2010

Medziročníkový turnaj vo volejbale - školské kolo
Dňa
22.04.2010 sa na našej škole uskutočnil medziročníkový turnaj vo volejbale.
1. miesto -
4. ročník
2. miesto -
1. ročník
3. miesto - 3. ročník
4. miesto - 2. ročník

fotogalériaMarec 2010

Štúrov pamätník - školské kolo
1. miesto - V. Ďuďová (1.C)
2. miesto - P. Šebestová (3.B)

3. miesto - D. Jurašková (2.A)

fotogalériaFebruár 2010

Spevácka súťaž - školské kolo
ľudová pieseň
1. miesto -
B. Krivá (3.C)
2. miesto - Z. Fáberová (4.C)
3. miesto - R. Pajorková (3.C)

cena poroty

M. Chovancová (4.B) - L. Gladišová (4.B) - duo

populárna pieseň
1. miesto - N. Smolková (2.B)
2. miesto - E. Juhászová (4.B)
3. miesto - M. Horvátová (2.A)December 2009

Vianočné vystúpenie na pešej zóne v Prešove
Dňa
17.12.2009 vystúpili divadelný súbor Abodka, hudobno-literárne zoskupenie Lingua et Musica a spevácky zbor Gaudeamus na pódiu pred Konkatedrálou sv. Mikuláša v Prešove s programom Vianoce všetkým.


Aerobik - školské kolo
Dňa
16.12.2009 sa uskutočnilo školské kolo v aerobiku.

fotogalériaVianočné vystúpenia
Dňa
08.12.2009 v Barličke - Domov sociálnych služieb pre telesne postihnuté deti a dňa 10.12.2009 v Detskom domove Prešov divadelný súbor Abodka v spolupráci s Lingua et Musica vystúpili s predstavením Darček, ktoré bolo milým prekvapením pod vianočný stromček. Naši žiaci mali možnosť si prezrieť priestory a dielne Barličky, v ktorých sa vyrábajú výrobky na predaj.

Barlička - fotogaléria
Detský domov - fotogalériaVianočné vystúpenie pre FNsP v Prešove
Lingua et Musica dňa 07.12.2009 potešila svojím vystúpením pacientov Fakultnej nemocnice J. A. Reimana v Prešove.

fotogalériaMikuláš pre UNICEF

Dňa
07.12.2009 sa na našej škole uskutočnila verejná zbierka pre africké deti - Nadácia UNICEF

fotogalériaMakovická struna
Dňa
05.12.2009 v Bardejove Zväz Rusínov - Ukrajincov SR organizoval súťaž Makovická struna, na ktorej získali diplom za účasť žiačky I. Holomančinová (4.A), L. Gladišová (4.B) a M. Chovancová (4.B).

fotogalériaMikulášsky darček pre deti MŠ v PKO
Dňa
02.12.2009 v PKO v Prešove divadelný súbor Abodka a spevácky zbor Gaudeamus pri príležitosti blížiaceho sa sviatku Mikuláša potešili svojím vystúpením s názvom Darček deti materských škôl.

fotogalériaDeň boja proti AIDS
Aj na našej škole sme dňa
01.12.2009 prijali symbolickú červenú stužku - symbol solidarity k ľuďom HIV pozitívnym a k ľuďom žijúcim s AIDS a zvýšili informovanosť verejnosti o tejto zákernej chorobe.

fotogalériaNovember 2009

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
Próza:
1. miesto - D. Sedláková (2.B)
2. miesto - V. Ďuďová (1.C)
3. miesto - Š. Rosnerová (1.B)

Poézia:
1. miesto - Ž. Maníková (3.B)
2. miesto - N. Smolková (2.B)
3. miesto - A. Sedláková (4.A), K. Gáčová (2.B)

fotogalériaKoncert v kaviarni Victoria
V dňoch
06.10.2009, 13.10.2009, 27.10.2009 a 03.11.2009 sa v kaviarni Victoria konali sprievodné koncerty žiakov PaSA pod vedením Mgr. K. Bystřickej a Mgr. I. Tomáša.

fotogalériaOktóber 2009

Domov dôchodcov
Žiaci 3.C a 4.B potešili dňa 23.10.2009
obyvateľov Domova dôchodcov na Veselej ulici v Prešove kultúrnym programom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pod vedením PaedDr. J. Mackovej a Mgr. A. Hanušinovej.

fotogalériaVystúpenie na Úrade PSK
Počas
Dňa otvorených dverí na Úrade PSK v Prešove dňa 22.10.2009 vystúpili naši žiaci s programom rozdeleným do troch blokov - folklór, klasická hudba a populárna hudba. Hudobné vstupy pripravili vyučujúci hudobnej výchovy.

fotogalériaSvet okolo nás
Dňa 16.10.2009 bol slávnostne otvorený XII. ročník prehliadky výtvarnej tvorby detí materských škôl - Svet okolo nás s medzinárodnou účasťou. PaSA s Krajským školským úradom v Prešove, Mestským úradom v Prešove, Materskou školou - Jurkovičova a za finančnej podpory Ministerstva školstva SR sa spolupodieľala na organizácii. DS Abodka vystúpil na slávnostnom odovzdávaní cien s predstavením "Darčeková cena." Súčasťou predstavenia bol aj dievčenský spevácky zbor Gaudeamus, ktorý dirigovala PaedDr. J. Macková.
réžia - Mgr. O. Macková

fotogalériaCezpoľný beh - obvodové kolo
Dievčatá pod vedením Mgr. A. Merkovského v zložení -
A. Vrabeľová (2.A), K. Haričová (3.A) a V. Komárová (3.D), získali dňa 01.10.2009 v cezpoľnom behu 1. miesto.


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu