Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


DofE


Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)


Filozofia programu je aj našou filozofiou.


Chceme motivovať Vás, našich žiakov, na sebe komplexne pracovať. Sprostredkovaním overeného vzdelávacieho programu chceme rozvíjať Vaše praktické zručnosti, podnecovať spoločenskú zodpovednosť a zvýšiť tak šancu uspieť v živote.

Veríme, že Vám zapojenie do tohto programu vytvorí priestor na rozvoj Vašej osobnosti a jedinečnosti, že Vám prinesie radosť, zvýši Vaše sebavedomie, a hlavne prinesie veľa skúseností do Vašej ďalšej pedagogickej praxe.

čítať viac (pdf)
Súčasťou osobnostného rozvoja v rámci DofE je prekonávanie limitov na Dobrodružnej expedícii, prečítajte si ako to vyzerá v podaní tímu zo SOŠpg - Dofe Dobrodružná Expedícia prechod Slanské Vrchy.


V piatok 15. 10. 2021 si naše prvé úspešné absolventky
bronzovej úrovne programu DofE slávnostne prevzali certifikáty a odznaky z rúk zástupcov Národnej kancelárie DofE a predsedu PSK pána Majerského. Ceremónia sa konala vo vnútornej záhrade GK2 v Prešove.
Naše úspešné bronzové absolventky: Terézia Sopková, Bibiána Alžová, Viktória Andraščíková, Simona Dudeková, Anna Gombitová, Veronika Demková, Stanislava Čechová.
Sme na vás hrdí. DofE tím.

fotogaléria


V utorok 20. 09. 2022 si v historickej budove Divadlo Jonáša Záborského Prešov prezvalo ocenenie DofE Slovensko - Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu vyše 160 Dofákov za Prešovský samosprávny kraj.
Medzi mladými ocenenými sú aj naše Dofáčky, ktoré si slávnostne prevzali certifikáty a odznaky z rúk zástupcov Národnej kancelárie DofE a vedúceho odboru školstva PaedDr. Jána Furmana.
Striebornú úroveň úspešne dokončila V. Andraščíková, S. Dudeková, B. Alžová a S. Čechová. Ocenenie za zvládnutie bronzovej úrovne si odniesla D. Pavúrová, A. Fedorková, K. Kazimírová a V. Serenčová. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme.
Veríme, že počas školského roka sa naša Dofe rodina rozrastie o nových členov.

fotogaléria
ostatná aktualizácia: 22. 10. 2021


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu