Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


7518 Q špeciálna pedagogika

Prijímacie pohovory

u


Externé špecializačné štúdium

Riaditežstvo školy oznamuje, že v školskom roku 2020/2021 v prípade dostatočného záujmu otvorí jednu triedu 1. ročníka dvojročného pomaturitného špecializačného štúdia v študijnom odbore 7518 Q špeciálna pedagogika s maximálne 25 žiakmi.

  • Podmienky štúdia


Podmienkou prijatia na štúdium špeciálnej pedagogiky je úspešné absolvovanie štúdia na strednej škole v odbore 76 Učitežstvo. Je možné prija aj majstrov odbornej výchovy a vychovávatežov s ukončeným pedagogickým vzdelaním (doplnkové pedagogické štúdium alebo kvalifikačné vzdelávanie na MPC) . Nie je možné prija absolventa VŠ štúdia.  • Organizácia štúdia


Štúdium v tomto odbore bude organizované externou formou ako diažkové vzdelávanie. Vyučovanie je organizované raz týždenne v rozsahu šes až sedem konzultačných hodín v popoludňajšom čase podža vypracovaného rozvrhu hodín.


  • Spôsob ukončenia


Diažkové štúdium bude ukončené absolventskou skúškou, pričom absolvent získa titul DiS (diplomovaný špecialista).ostatná aktualizácia: 30. 04. 2020


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Vožné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učitežstvo pre materské školy a vychovávatežstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu