Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2011/2012

Úspechy žiakov


Úspechy našich žiakov v školskom roku 2011/2012 na rôznych súťažiach a prehliadkach:


Júl 2012
Dňa 04.07.2012 sa na našej škole konal odborný seminár učiteľov odborných predmetov vyučujúcich v študijnom odbore 7649 6 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo pod názvom Metodika predprimárneho vzdelávania v príprave učiteľov/učiteliek materských škôl. Lektorkou semináru bola spoluautorka metodiky PhDr. Viera Hajdúková, PhD. Cieľom semináru bolo poskytnúť učiteľom odborných predmetov informácie o materiáli, ktorý spolu so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 tvorí východisko práce učiteľa v materskej škole, vytvoriť priestor pre diskusiu, výmenu skúseností a informácií v príprave budúcich odborníkov pre prácu s deťmi predškolského veku.

fotogalériaJún 2012

Energetický deň 2012
Od roku 2005 každoročne Európska únia organizuje
Európsky týždeň udržateľnej energie. Tohtoročný európsky týždeň sa začal 18. júna a končí 22. júna. Prešovský samosprávny kraj sa prvýkrát zúčastňuje tohto týždňa a dňa 20.06.2012 zorganizoval Energetický deň 2012. Cieľom bolo osloviť odbornú i laickú verejnosť s témou udržateľnej energie. Pri tejto príležitosti aj na našej škole prebiehali rôzne aktivity zamerané na problematiku znižovania energetickej spotreby a využívania obnoviteľných zdrojov energií.

fotogalériaMáj 2012

Slávici z lavice - krajské kolo

Centrum voľného času v Prešove dňa
25.05.2012 organizovalo krajské kolo súťaže Slávici z lavice, na ktorom v kategórii SŠ M. Vargová (3.B) získala 1. miesto a Ľ. Hanušinová (2.C) získala 2. miesto.

diplomApríl 2012

Vystúpenie pre Domov sociálnych služieb v Prešove
Študenti našej školy dňa
26.04.2012 potešili obyvateľov Domova sociálnych služieb v Prešove svojimi hudobnými darčekmi a dobrou náladou.

fotogalériaHudobné popoludnie v kaviarni Victoria v Prešove
Dňa
24.04.2012 dievčatá z Lingua et Musica vystúpili s hudobným programom v kaviarni Victoria v Prešove v rámci koncertov PHJ v spolupráci s PKO - Čierny orol. Vstupy pripravili Mgr. K. Bystřická a Mgr. I. Tomáš.

fotogalériaMarec 2012

Deň učiteľov 2012 - vystúpenie pre KŠÚ v Prešove
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 28.03.2012 na Krajskom školskom úrade v Prešove slávnostne odovzdávali ocenenia pedagógom. Naše dievčatá vystúpili s hudobno-dramatickým pásmom pod vedením Mgr. O. Mackovej, na ktorom sa spolupodieľali Mgr. K. Bystřická, Mgr. B. Duleba, Mgr. Z. Kolpáková a Mgr. I. Tomáš. Mgr. B. Duleba bol zároveň oceneným pedagógom.

fotogalériaMedziročníkový turnaj vo volejbale - školské kolo
Dňa
26.03.2012 sa na našej škole uskutočnil medziročníkový turnaj vo volejbale.
1. miesto -
3. ročník - V. Jesenská (3.A), M. Opinová (3.B), E. Malastová (3.A), M. Vargová (3.B), M. Ilčisková (4.B), E. Romanová (3.C)
2. miesto -
4. ročník - I. Polomská (4.A), K. Gildeinová (4.A), D. Sedláková (4.B), J. Cihá (4.B), S. Simčáková (4.B), M. Berdisová (4.B), K. Bujňáková (4.B)
3. miesto - 2. ročník - I. Gáborová (2.B), A. Holodová (2.B), D. Halčišáková (2.B), M. Rybovičová (2.A), M. Kačurová (2.C), J. Duchová (2.C), K. Bažalíková (2.A), M. Sekelská (2.A)
4. miesto -
1. ročník - N. Rusnáková (1.D), D. Čajková (1.D), P. Majerčáková (1.B), D. Magáčová (1.B), S. Gajdošová (1.B), N. Penzešová (1.B), V. Vojteková (1.A), D. Michalíková (1.A), D. Janošíková (1.A), L. Vantová (1.A), A. Berdisová (1.C)

fotogalériaFebruár 2012

Štúrov pamätník - školské kolo
1. miesto - V. Ďuďová (3.C)
2. miesto - K. Sokolová (1.A)
3. miesto - K. Gáčová (4.B)

fotogalériaVolejbal - obvodné kolo
Dňa 21.02.2012 sa konalo finále obvodného kola vo volejbale. Našu školu reprezentovali žiačky V. Jesenská (3.A), M. Opinová (3.B), K. Vyšňovská (4.A), A. Holodová (2.B), I. Gáborová (2.B), A. Onderková (4.B), M. Mizeráková (4.B), K. Angelovičová (2.A), K. Bažaliková (2.A), M. Rybovičová (2.A), M. Sekelská (2.A), V. Šumberová (1.C). Dievčatá potešili a obsadili pekné 2. miesto.

fotogaléria

diplom


Január 2012

Olympiáda v nemeckom jazyku
- obvodné kolo
Dňa
19.01.2012 sa v Prešove konalo obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D, na ktorom J. Lenhardtová (3.D) získala 3. miesto.

diplomDecember 2011

Vianočný koncert PaSA 2011
Každoročne na našej škole posledný deň pred zimnými prázdninami patrí predvianočnej nálade a rozlúčke so starým kalendárnym rokom. Ani tento rok to nebolo inak. Najskôr sa po chodbách školy ozývali hlasy žiakov, ktoré
na vianočnej burze ponúkali rôzne výrobky. Po dokúpení posledných vianočných darčekov pre našich blízkych nastal čas na Rozprávkové Vianoce. Členovia DS Abodka pod vedením Mgr. O. Mackovej, členky dievčenského speváckeho zboru Gaudeamus pod vedením PaedDr. J. Mackovej, členky Lingua et Musica pod vedením Mgr. K. Bystřickej a žiaci našej školy si pre nás pripravili milý program, na ktorom sa hudobne spolupodieľal Mgr. I. Tomáš. Vianočný koncert ukončili dojímavé slová a novoročné priania riaditeľky školy Mgr. T. Mrvovej. Spoločné zaspievanie piesne Tichá noc urobilo bodku za týmto krásnym dňom.
scenár a réžia - Mgr. O. Macková

fotogalériaVianočné vystúpenia 2011
Študenti našej školy neporušili ani tento rok svoju tradíciu - potešiť našich milých a blízkych svojimi hudobnými darčekmi a dobrou náladou.
DS Abodka pod vedením Mgr. O. Mackovej a Lingua et Musica pod vedením Mgr. K. Bystřickej so svojím vystúpením zavítali medzi deti Detského domova na ul. Požiarnickej v Prešove. Lingua et Musica navyše potešila seniorov DSS na Cemjate, pacientov FNsP Prešov a srdcia bývalých pedagógov PaSA.

fotogalériaVianočné vystúpenie pre Barličku - Domov sociálnych služieb pre telesne postihnuté deti
Dňa
13.12.2011 členky DS Abodka a dievčatá speváckeho zboru Gaudeamus navštívili Barličku - Domov sociálnych služieb pre telesne postihnuté deti. Vystúpenie pod názvom Čertovský tanec bolo krásnym a milým vianočným darčekom.
scenár a réžia - Mgr. O. Macková

fotogalériaSilná ruka 2011 - majstrovstvá Slovenska
Dňa
10.12.2011 sa na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Bratislave konali majstrovstvá Slovenska Silná ruka 2011 - súťaž o najsilnejšieho stredoškoláka a stredoškoláčku v pretláčaní rukou. V kategórii "+ 60 kg" V. Jesenská (3.A) získala 3. miesto.

diplomMikulášske vystúpenia 2011
Členky
DS Abodky v spolupráci s dievčenským speváckym zborom Gaudeamus pod vedením PaedDr. J. Mackovej si aj tento rok pripravili pre deti MŠ prekvapenie. Mikulášskym darčekom bolo vystúpenie pod názvom Čertovský tanec v réžii Mgr. O. Mackovej. Dňa 05.12.2011 navštívil Mikuláš deti MŠ na Sabinovskej ulici, dňa 06.12.2011 na Zemplínskej ulici a SMŠ Mamajáčik v Prešove. V stredu 07.12.2011 v popoludňajších hodinách sa predstavili v Centre voľného času v Prešove.

fotogalériaSpevácka súťaž - školské kolo
ľudová pieseň
1. miesto - A.Perželová (2.B)
2. miesto - N. Knapiková (4.D), V. Lopuchovská (1.B)

cena poroty (duo) - P. Pastirčíková (3.C), J. Palčová (3.C)

populárna pieseň
1. miesto - S. Tkáčová (1.C)
2. miesto - M. Vargová (3.B)
3. miesto - Ľ. Hanušinová (2.C)

umelá pieseň
cena poroty - N. Dudrová (1.B)

cena diváka - N. Knapiková (4.D)

fotogalériaSvetový deň boja proti AIDS
Dňa
01.12.2011 sa na našej škole už tretikrát zapojili žiaci a zamestnanci školy do boja proti AIDS symbolickým pripnutím červenej stužky. V tento deň žiaci druhého a tretieho ročníka mali možnosť zúčastniť sa akcie v telocvični, ktorú pripravili pracovníčky Regionálneho ústavu verejného zdravotníctva. V piatich stanovištiach si mohli rozšírili penzum informácií o AIDS a tvorivo sa podieľali na praktických aktivitách zameraných na danú problematiku.

fotogalériaNovember 2011

Silná ruka 2011
Dňa
21.11.2011 sa v Prešove konala súťaž o najsilnejšieho stredoškoláka a stredoškoláčku v pretláčaní rukou Silná ruka 2011. V kategórii "+ 60 kg" V. Jesenská (3.A) získala 2. miesto.

diplomHviezdoslavov Kubín - školské kolo
Próza:
1. miesto - V. Hartmannová (3.C)
2. miesto - S. Tkáčová (1.C), K. Gáčová (4.B)
3. miesto - G. Ristvejová (4.B)

Poézia:
1. miesto - V. Ďuďová (2.C), D. Sedláková (4.B)


Imatrikulácia prvákov 2011
Dňa
15.11.2011 sa na našej škole konala každoročná tradícia - prijímanie prvákov do cechu študentstva. Druháci pripravili krásny program a prváci ukázali svoju šikovnosť a súdržnosť. Medzi sebou súťažili štyri prvácke triedy a víťazná trieda 1.D získala za svoju šikovnosť aj sladkú odmenu v podobe torty.

fotogalériaOktóber 2011

Svet okolo nás
Ministerstvo školstva SR, Krajský školský úrad v Prešove, MŠ Jurkovičova v Prešove a PaSA v Prešove organizovali
XIV. ročník prehliadky výtvarnej tvorby detí materských škôl s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou Svet okolo nás. Na Mestskom úrade v Prešove sa dňa 21.10.2011 konala vernisáž výstavy a slávnostné odovzdávanie cien, na ktorom vystúpil divadelný súbor Abodka v spolupráci s dievčenským speváckym zborom Gaudeamus - réžia Mgr. O. Macková.

fotogalériaSeptember 2011

Do školy s úsmevom 2011
Mesto Prešov už piatykrát pripravilo na úvod školského roka podujatie Do školy s úsmevom, ktorého hlavným cieľom bolo privítať prváčikov, žiakov a študentov prešovských škôl. K bohatému kultúrnemu programu prispeli aj naše dievčatá - recitáciou V. Ďuďová (3.C), hrou na gitare P. Ileková (3.C), ľudovou piesňou J. Lichvarčíková (3.C) a P. Pastirčíková (3.C), populárnou piesňou M. Kundrátová (4.B).

fotogalériaHlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu