Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


7518 Q špeciálna pedagogika

u


Externé špecializačné štúdium


Riaditeľstvo školy oznamuje, že v školskom roku 2022/2023 v prípade dostatočného záujmu otvorí jednu triedu 1. ročníka dvojročného pomaturitného špecializačného štúdia v študijnom odbore 7518 Q špeciálna pedagogika s maximálne 25 žiakmi.

  • Podmienky štúdia


Podmienkou prijatia na štúdium špeciálnej pedagogiky je úspešné absolvovanie štúdia na strednej škole v odbore 76 Učiteľstvo. Je možné prijať aj majstrov odbornej výchovy a vychovávateľov s ukončeným pedagogickým vzdelaním (doplnkové pedagogické štúdium alebo kvalifikačné vzdelávanie na MPC). Nie je možné prijať absolventa VŠ štúdia. Zároveň uchádzač o štúdium nemôže byť žiakom inej strednej školy.  • Organizácia štúdia


Štúdium v tomto odbore bude organizované externou formou ako diaľkové vzdelávanie. Vyučovanie je organizované raz týždenne v rozsahu šesť až sedem konzultačných hodín v popoludňajšom čase podľa vypracovaného rozvrhu hodín.  • Spôsob ukončenia


Diaľkové štúdium bude ukončené absolventskou skúškou, pričom absolvent získa titul DiS (diplomovaný špecialista).ostatná aktualizácia: 29. 04. 2022


Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu