Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


História školy

O škole


Rok 1893 je rokom, keď mesto Prešov s hrdosťou otvára prvú stranu histórie Ústavu pre výchovu opatrovateliek. Podľa zápisnice z 29. mája 1893 zástupcovia slobodného kráľovského mesta Prešov sa rozhodli prijať ponuku vlády a zriadiť
Ústav pre výchovu detských opatrovkýň.

Prvý Ústav umiestnila vtedajšia vláda do maďarského mesta Hódmezovásárhely, druhý do sedmohradského mesta Sepsi – Szent – Gyorgyi a tretí do Prešova /jedna trieda bola otvorená v Bratislave/.

S výučbou sa začalo v prenajatých priestoroch na Maďarskej ulici /súčasná Slovenská/
v školskom roku 1893/1894 pod vedením riaditeľa Mihályho Lánga /nar. 13. septembra 1856 v Kálmámande v Szatmárskej župe/. Zo 77 uchádzačov bolo prijatých 40.

Pre nedostatok priestorov do školského roku 1896/1897 striedavo existoval len jeden ročník s jednou triedou, s počtom žiačok okolo 40. Až v spomenutom školskom roku sa vyučovalo v obidvoch ročníkoch súčasne, keďže sa dokončili práce na novej budove /súčasná ul. Kmeťovo stromoradie/.

V roku 1899 na základe rozhodnutia Ministerstva pre veci náboženské a školské, Ústav pre výchovu detských opatrovateliek bol povýšený na
Ženský učiteľský ústav. Žiačky tak nielen získali spôsobilosti detských opatrovateliek, ale aj spôsobilosť vyučovať na ľudovej škole.

V školskom roku 1906/1907 sa pôsobenie Ženského učiteľského ústavu v Prešove končí, kvôli dostatku opatrovateliek v Šarišskej župe a výchova opatrovateliek tak pokračuje v Hódmezovásárhely.

V budove učiteľského ústavu /ul. Kmeťovo stromoradie č. 4/, ktorá niesla nový názov -
Štátne reálne gymnázium, sa s výučbou pokračovalo od roku 1918. Počas obdobia tzv. Slovenského štátu niesla názov - Slovenské štátne gymnázium a po roku 1945 - Prvé štátne gymnázium. Nachádzal sa tu Gréckokatolícky učiteľský ústav s vyučovacím jazykom ruským a druhý učiteľský ústav s názvom Štátny koedukačný učiteľský ústav s vyučovacím jazykom slovenským sa nachádzal na ulici Konštantínova č. 2. V roku 1953 už existovali spoločne dve pedagogické gymnáziá pod jednou strechou a teda aj pod spoločným názvom - Gymnázium Klementa Gottwalda, jedno s vyučovacím jazykom ukrajinským / už nie ruským / a druhé s vyučovacím jazykom slovenským. Na oboch bolo 4–ročné štúdium pre vzdelávanie učiteľov národných škôl a 3–ročné štúdium pre vzdelávanie učiteliek materských škôl. Obidve školy prešli spolu ešte dvomi historickými medzníkmi – v roku 1954, keď sa premenovali na Pedagogické školy a v roku 1959, keď sa zlúčili pod jedno riaditeľstvo. Vtedy vzdelávanie učiteľov národných škôl prevzali pedagogické fakulty a na pedagogických školách ostalo štúdium pre učiteľky materských škôl a výchovných pracovníkov školských výchovných zariadení. Škola dostala tak nové pomenovanie - Pedagogická škola Klementa Gottwalda. Jej prvé maturantky končili v roku 1963.
Rok 1989 priniesol pád komunistického režimu a celá česko – slovenská spoločnosť prešla veľkými zmenami. Škola taktiež. Z tých najdôležitejších bolo jej premenovanie na
Strednú pedagogickú školu na ulici Kmeťovo stromoradie č. 5 a voľba riaditeľa školy jej samotnými učiteľmi.

Od apríla 2002 na základe nariadenia Ministerstva školstva škola niesla názov -
Pedagogická a sociálna akadémia a od septembra 2018 nesie nový názov - Stredná odborná škola pedagogická.

Keďže v roku 2003 sme si pripomenuli 110 rokov existencie našej školy, želáme si úprimne, aby historický pedagogický skvost Prešova prežil aspoň ďalších 110 rokov tak tvorivo a inšpiratívne, ako tomu bolo v minulosti a je v súčasnosti.Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu