Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Školský rok 2021/2022

Úspechy žiakov


Úspechy našich žiakov v školskom roku 2021/2022 na rôznych súťažiach a prehliadkach:November 2021


Biela pastelka
Aj v našej škole sa uskutočnila zbierka Biela pastelka. Radi sme aj našou troškou prispeli k pomoci nevidiacim a slabozrakým. Ďakujeme dievčatám zo ŽŠR Valentíne Drobňákovej z II.A a Jarke Moučanovej z II.B za organizáciu.

fotogalériaiBobor - informatická súťaž
V utorok 09. 11. 2021 a vo štvrtok 11. 11. 2021 sa 17 žiakov našej školy zapojilo do medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Súťažili v kategóriách Junior a Senior. Žiačka
N. Kalabová (I. D) získala diplom úspešného riešiteľa tejto súťaže. Blahoželáme.


Záložka spája školy

Pavol Országh Hviezdoslav - elegán s mašľou. Je takmer nemožné nepoznať jeho tvorbu. Sonety, Krvavé sonety, Prechádzky jarom, Hájnikova žena či Ežo a Gábor Vlkolinský..., tak tieto diela asi najčastejšie inšpirovali našich žiakov pri tvorbe záložiek. No nezabudli ani na našu provokatívnu a trochu kontroverznú predstaviteľku slovenského kritického realizmu Boženu Slančíkovú-Timravu a nestarnúcich Ťapákovcov.
Vďaka tomuto projektu sme nadviazali spoluprácu so Spojenou školou v Bratislave, ktorú tvorí osemročné gymnázium, anglické bilingválne gymnázium a medzinárodná škola.

fotogalériaOktóber 2021

Stretnutie s predstaviteľmi Ruského veľvyslanectva na Slovensku
Dňa 14. 10. 2021 sa žiačky IV.D triedy skupiny ruského jazyka zúčastnili kultúrno-spoločenského podujatia a stretnutia s predstaviteľmi Ruského veľvyslanectva na Slovensku. Dozvedeli sa o možnostiach bezplatného štúdia na vysokých školách Ruskej federácie, prezreli si výstavu o kultúrno-historických pamiatkach Ruska, zapísaných v zozname svetového dedičstva UNESCO a vypočuli si zaujímavú prednášku spojenú s prezentáciou o symboloch Ruska. Akcia bola doplnená aj kultúrnym programom.

fotogalériaNaj online učiteľ PSK 2020/2021
Prešovský samosprávny kraj v júni 2021 vyzval žiakov stredných škôl, aby nominovali svojich naj online učiteľov. Zámerom ocenenia bolo vyzdvihnúť prácu učiteľov stredných škôl v kraji počas dištančnej výučby, na ktorú prešli školy počas pandémie koronavírusu. Za našu školu boli nominovaní Mgr. Z. Dlugošová, Mgr. Z. Kolpáková, Mgr. M. Košík a Mgr. M. Uličná. Blahoželáme!

čítať viac...September 2021


Prešov číta rád
V dňoch 22.- 24. septembra sa niektoré triedy našej školy zúčastnili literárnych besied, ktoré pripravila Krajská knižnica P.O. Hviezdoslava v rámci festivalu Prešov číta rád. Besedy prebehli v historických priestoroch knižnice za prísnych bezpečnostných opatrení (jednej besedy sa mohla zúčastniť len jedna trieda). Žiačky tak mali príležitosť stretnúť sa s nositeľom ceny Krištáľové krídlo, literárnym vedcom a prekladateľom Mariánom Andričíkom, vydavateľom Petrom Milčákom (vydavateľstvo Modrý Peter), spisovateľom Jánom Gavurom, vypočuť si umelecký prednes p. Lenky Šafránovej a tráviť príjemný čas v historických priestoroch knižnice, kde sa cítili ako na zámku.


„Východní svätí pre súčasnosť“ 2020/2021
– vyhodnotenie výtvarných prác
Aj v školskom roku 2020/2021 sa žiačky, ktoré navštevujú či navštevovali gréckokatolícke náboženstvo, zapojili do projektu „Východní svätí pre súčasnosť“. Predmetom tohtoročného projektu bolo 100 rokov od príchodu redemptoristov na Slovensko. Z výtvarných prác, ktoré boli v rámci projektu zaslané do súťaže, získali žiačky aj umiestnenie na prvých dvoch miestach. V krajskom (archieparchiálnom) kole získala A. Baňasová (IV.C) 1. miesto, S. Gobanová (IV.C) 2. miesto a N. Karaffová (III.D) taktiež 2. mieste. Práce postúpili do celoslovenského (metropolitného) kola, kde taktiež získali ocenenie. Práca A. Baňasovej 1. miesto a práce S. Gobanovej a N. Karaffovej 2. miesto. Žiačkam blahoželáme!KOŽAZ
- 3. ročník
V dňoch 08. 09. - 10. 09. 2021 sa žiaci 3. ročníka zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia, ktorého cieľom bolo rozšíriť a overiť vedomosti, zručnosti a návyky z učiva ochrany života a zdravia a preveriť fyzickú zdatnosť žiakov. Žiaci sa naučili viazať uzly, stavať stan, zvládli základy športovej streľby, upevnili si vedomosti a zručnosti z poskytovania prvej pomoci, zopakovali orientáciu v prírode a prípravu ohniska. KOŽaZ bol ukončený orientačným pretekom, na ktorom si žiaci nadobudnuté vedomosti a zručnosti overili.

fotogalériaÚčelové cvičenie - 1. a 2. ročník
Dňa 06. 09. 2021 a 07. 09. 2021 sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka v areáli Bowling pri trati. Počasie nám prialo a žiaci si okrem praktických odborných zručností osvojili teoretické základy zo zdravotníckej prípravy, topografie, riešenia mimoriadnych udalostí a dopravnej výchovy. Súčasťou obsahu bola aj súťaž v preskoku cez švihadlo v dvoch činnostiach.
Umiestnenie žiakov 1. ročníka:
1. miesto - Vislocká (I.C)
2. miesto - Cviková (I.C)
3. miesto - Zachardalová (I.A)
Umiestnenie žiakov 2. ročníka:
1. miesto - Kundeková (II.D)
2. miesto - Sučková (II.B)
3. miesto - Szabová (II.D)

fotogalériaHľadáme mladé prešovské talenty 2021
V júni sa naša žiačka E. Mitriková (III.A) zapojila do výzvy Hľadáme mladé prešovské talenty 2021. Porota ohodnotila jej spevácky výkon ako výnimočný a zaradila ju medzi najlepšie hudobné talenty, ktoré sa budú prezentovať na verejnej prehliadke. Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.
Verejná prehliadka najlepších talentov sa uskutoční v sobotu 18. 09. 2021 o 15.00 hod. v Záhrade umenia na Svätoplukovej ulici v Prešove. V prípade nepriaznivého počasia sa prehliadka presunie na nedeľu 19. 09. 2021 o 15.00 hod. do sály PKO Čierny orol.
Našej speváčke a skladateľke držíme palce a veríme, že ju prídu mnohí z Vás svojou účasťou podporiť.Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7661 M sociálno-výchovný pracovník | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu