Stredná odborná škola pedagogická Prešov


Prejdi na obsah

Hlavné menu:


Oznam
V školskom roku 2022/2023 naša webová stránka dostala nový vzhľad.

KLIKNITE SEM...


Stratil si alebo poškodil čipový preukaz ISIC/EURO26? Môžeš si sám/-a objednať duplikát, ktorý ti príde na domácu adresu.

čítať viac...

Riaditeľstvo SOŠPg oznamuje, že škola overuje známky v prihláške len tým žiakom štvrtého ročníka, ktorí končia štúdium v aktuálnom školskom roku.

Rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD. udelil dňa 17. 06. 2013 Pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove štatút Cvičná škola Prešovskej univerzity v Prešove.

štatút

Virtuálny zbor 2021


Zaspievali sme si z pohodlia domova a spolu sme vytvorili niečo výnimočné...

Viac info na www.zborgaudeamus.sk


Projekt ŠP


S radosťou informujeme, že náš
projekt "Iný svet" bol schválený Radou mládeže PSK. Z grantovej výzvy #zlepšimeto sme tak získali finančné prostriedky na skrášlenie priestorov v suteréne. Veríme, že sa Vám to bude páčiť a že sa v týchto priestoroch budete cítiť ako v "inom svete" :)

čítať viac...
fotogaléria
fotogaléria 2
fotogaléria - slávnostné otvorenie


EPAS - Ambasádorská škola európskeho parlamentu


Predstavujeme Vám program EPAS – Európska škola európskeho parlamentu, do ktorého sa naša škola zapojila v septembri tohto školského roka. Prostredníctvom programu sa budeme usilovať pre školu získať plaketu Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu, certifikáty senior aambasádorov a ambasádoriek EP.

Cieľom programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Čítať viac...


V rámci celého Slovenska sme sa umiestnili na 3. mieste a získali sme plaketu Ambasádorskej školy. Čítať viac...


Milí učitelia, rodičia, milí naši spolužiaci,
popri plnení všetkých povinností sme sa v rámci programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu - EPAS rozhodli prijať výzvu OZ Svetielko s názvom
"Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Ako sa zapojiť? (pdf)ostatná aktualizácia: 22. 11. 2021

Odkazy na linky pomoci


Linka detskej dôvery
Linka detskej dôvery


Linka dôvery Nezábudka
Linka dôvery Nezábudka

Internetové linky dôvery
IPčko.sk

STALOSATO.SK

nenormálne.sk

Linka detskej istoty
Linka detskej istoty

Online poradňa pomoci obetiam trestným činom
Prevencia kriminality

Poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením
Dobrá LinkaMedzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE)Milí študenti,filozofia programu je aj našou filozofiou.


Chceme motivovať Vás, našich žiakov, na sebe komplexne pracovať. Sprostredkovaním overeného vzdelávacieho programu chceme rozvíjať Vaše praktické zručnosti, podnecovať spoločenskú zodpovednosť a zvýšiť tak šancu uspieť v živote.

Veríme, že Vám zapojenie do tohto programu vytvorí priestor na rozvoj Vašej osobnosti a jedinečnosti, že Vám prinesie radosť, zvýši Vaše sebavedomie, a hlavne prinesie veľa skúseností do Vašej ďalšej pedagogickej praxe.

čítať viac (pdf)


V piatok 15. 10. 2021 si naše prvé úspešné absolventky
bronzovej úrovne programu DofE slávnostne prevzali certifikáty a odznaky z rúk zástupcov Národnej kancelárie DofE a predsedu PSK pána Majerského.

čítať viac...

ostatná aktualizácia: 22. 10. 2021

Sme ideálnym začiatkom...... pre vysokoškolské štúdium


  • odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo má priamu nadväznosť na odbor iteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odbor predškolská pedagogika a na všetky aprobácie s predmetmi esteticko-výchovného a humanitného zamerania


Kontakt


Adresa:
Stredná odborná škola pedagogická
Kmeťovo stromoradie 5
080 01 Prešov

Telefón:
+421 51 77 11 294, +421 51 74 81 186

Web: www.sospg.sk

E-mail:
skola (at) sospg (bodka) sk
riaditel (at) pasa-po (bodka) vucpo (bodka) sk

Zodpovedná osoba:

zodpovednaosoba (at) sospg (bodka) sk

Výchovný poradca:
vychovny.poradca (at) sospg (bodka) sk


Webadmin:

admin (at) sospg (bodka) sk

Hlavná stránka | Kontakty | O škole | Dokumenty | Ochrana osobných údajov | Voľné pracovné miesta | Zmluvy, faktúry | 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo | 7518 Q špeciálna pedagogika | 7691 N majster odbornej výchovy | Prijímacie pohovory | Maturita | Prax | Žiacka knižka | Rozvrhy | Úspechy žiakov | Fotogaléria | Záujmové krúžky | DofE | Školská jedáleň pri GK2 | Školská pošta | Archív | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu